c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårens program inhiberat

16.3.2020

På grund av den nuvarande risken för spridning av viruset COVID-19 har Historiska föreningens styrelse idag fattat beslut om att tills vidare inhibera alla föreningens programpunkter under vårterminen 2020.

Detta innebär följaktligen att föreningens VÅRMÖTE inkommande tisdag 17 mars kommer att uppskjutas till en senare tidpunkt. Också den utannonserade föredragsaftonen med FD Jeanette Lindblom under rubriken Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet som skulle ha åtföljt vårmötet inhiberas för närvarande.

Det stadgeenliga vårmötet kommer att hållas vid en tidpunkt som meddelas senare, sannolikt under hösten. Föreningen strävar till att också arrangera den uteblivna föredragsaftonen vid ett annat tillfälle.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »