c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2018

4.12.2018 Föredragsafton

 

Helsingfors-Sveaborg – en militärstad från 1700-talet i kontext

 

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Juha-Matti Granqvist tisdagen 4 december 2018 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 404.

 

När man studerar borgerskap i militärstäder måste man hela tiden hålla i minnet arméns direkta och indirekta påverkan. Arméns underhållsbehov hade en direkt påverkan på Helsingfors borgerskap och dess struktur under 1700-talet. Det lokala borgerskapet vägrade att aktivt omforma sig för att uppfylla arméns underhållsbehov, men i praktiken gjorde man det ändå passivt. Många fenomen bland 1700-talets helsingforsiska borgerskap – så som köpmannakårens oförändrade storlek trots att stadens totala invånartal sexfaldigades, det lägre borgerskapets tillväxt och blomstring till skillnad från den riksomfattande trenden, eller de exceptionellt komplicerade lokalpolitiska konflikterna – kan endast förstås om man granskar Helsingfors i sin kontext, som ett exempel på den tidigmoderna europeiska militärstaden.

 

Juha-Matti Granqvist disputerade med avhandlingen

Helsingin porvaristo Viaporin rakennuskaudella (1748-1808). Sosiaalihistoriallinen perustutkimus inom läroämnet Finlands- och Nordens historia vid Helsingfors universitet år 2016. Han är för närvarande forskare vid Helsingfors universitet.

 

 VÄLKOMNA!

 

28.11.2018 Höstmöte och föredragsafton

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 28 november 2018 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 404.

 

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Verksamhetsplan för 2019
 • Budget för 2019 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av styrelsens ordförande för 2019
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2019–31.12.2020. I tur att avgå: Nina Johansson, Magdalena af Hällström och Kasper Kepsu.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2019–31.12.2021. I tur att avgå: Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Johanna Wassholm.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2019
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2019
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer en föredragsafton kring nordisk demokrati och samhällsutveckling:

Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020

Finlands och Sveriges demokratier är internationellt sett stabila politiska system. Men denna stabilitet har varken uppkommit av sig själv eller har ett garanterat fortbestånd. Forskningsprojektet Demokratins drivkrafter samlar forskare från Finland och Sverige för att diskutera de båda ländernas samhällsutveckling under åren 1890–2020 i ett jämförande perspektiv.

 

Professor Henrik Meinander: Demokratins drivkrafter: Tankar om ett avslutat forskningsprogram och dess samhällsrelevans

 

FD Ainur Elmgren: Det förträffliga, förfallande, förlorade lyckolandet. Om den nordiska välfärdsstatens föreställda temporaliteter som utopi, dystopi och retrotopi

 

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

Välkomna!

 

12.10.2018 Utställningsbesök

Amos Rex

Historiska föreningen besöker konstmuseet Amos Rex (Mannerheimvägen 22–24) fredagen 12 oktober 2018 kl. 17.00. Vi träffas kl 16.45 utanför Amos Rex, vid Glaspalatset (ingången från Mannerheimvägen) och går in tillsammans.

 

Det nya konstmuseet Amos Rex i och under Glaspalatset visar nydanande, ofta tekniskt experimenterande samtidskonst, 1900-talets modernism samt utställningar som presenterar forna kulturer. Förutom växlande utställningar finns här en permanent utställning som presenterar Sigurd Frosterus postimpressionistiska konstsamling.

 

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen under besöket. Entréavgiften till museet kostar 18 euro per person (12 € för pensionärer och 5 € för studerande) och betalas av deltagarna på platsen. De deltagare som har ett museikort erhåller gratis inträde med kortet. Med på visningen ryms högst 25 personer i anmälningsordning. Anmälningar via elektronisk blankett  eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast den 11.10.2018. 

 

Varmt välkomna!

 

26.9.2018 Föredragsafton

”Jag bryr mig inte om att vara en väluppfostrad ung dam”

Helena Westermarck som konstnär och intellektuell

 

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Julia Dahlberg onsdagen 26 september 2018 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 104.

 

I november 1879 inledde Helena Westermarck (1857–1938) sina konststudier i Paris. Trots att hon senare skapade sig en mångsidig bana som bildkonstnär, författare, kvinnosakskämpe, medborgaraktivist och redaktör fortsatte hon ändå livet igenom att uppfatta sig själv som konstnär. I sina romaner, noveller och andra texter dryftade Westermarck ofta frågor som gällde konstens betydelse och konstnärens roll i samhället. Genom dessa texter och andra källor kan man därför studera vilka personliga egenskaper, praktiska färdigheter och moraliska kvaliteter som Westermarck förknippade med en konstnär och hur hon själv gick till väga för att iscensätta sig som konstnär inför en omgivning som inte var van vid att se en kvinna i den här rollen. I sitt föredrag berättar Julia Dahlberg om Westermarcks väg ut i offentligheten och om ett konstnärsjag som med tiden omformades till en offentlig intellektuell.

 

Julia Dahlberg disputerade med avhandlingen Konstnär, kvinna, medborgare. Helena Westermarck och den finska bildningskulturen i det moderna genombrottets tid 1880–1910 vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet i mars 2018.

VÄLKOMNA!

 

28—30.9.2018 Historiska föreningens höstexkursion:

Stad, landsbygd och kultur på Nordjylland

 

Historiska föreningens höstexkursion går i år till Jylland i Danmark. Under resan kommer vi bland annat att bekanta oss med staden Århus, konstnärskolonin på Skagen samt den nordjylländska herrgårds- och lantbrukskulturen. I Århus besöker vi därför det stora stadshistoriska friluftsmuseet Den Gamle By samt Århus universitet och får veta mer om stadens historia som går tillbaka enda till 900-talet. På Jyllands nordligaste spets Skagen, får vi bland annat se Skagenmuseet med verk av de många konstnärer som bodde eller besökte orten under slutet av 1800-talet, samt konstnärsparet Anna och Michael Anchers hem som numera är museum. Slutligen kommer vi också att kunna bekanta oss med Gammel Estrups herrgård som är ett centrum för lantbruks- och herrgårdsforskning i Danmark.

 

TIDPUNKT: Samling fredagen 28 september 2018 kl. 6.00 på Helsingfors flygfält. Hemkomst söndagen 30 september 2018 ca kl. 20.05.

PRIS: Resan bekostas delvis med ekonomiskt bidrag från Stiftelsen Tre Smeder, Letterstedtska föreningen och Historiska föreningen. Priset för deltagarna är 545 € (för resa med inkvartering i enkelrum är priset 610 €).

I PRISET INGÅR: Flygresor, två övernattningar på hotell, frukost och lunch alla dagar, busstransport (med hyrd buss), entréavgifter och guidningar.

RESEVILLKOR: Högsta antal deltagare på resan är 15 personer. Vid avbokningar på grund av sjukdomsfall eller annan orsak återbetalas summan inte. Deltagarna förutsätts själva teckna en reseförsäkring som gäller under hela resetiden och även täcker kostnader för eventuella avbokningar vid sjukdomsfall och andra förhinder. Resan är främst avsedd för Historiska föreningens medlemmar. Medlemmar är välkomna att resa i sällskap av en familjemedlem eller en vän. Resan förverkligas ifall minst 10 deltagare anmäler sig. Resan företas med hyrd buss, men under dagen i Århus kommer vi att röra oss till fots och deltagande i resan förutsätter därför att man klarar av detta.

INKVARTERING: Inkvartering i dubbelrum (extra avgift tillkommer för enkelrum) på hotell Wakeup Aarhus i centrala Århus.

ANMÄLNINGAR: Bindande anmälningar mottas fram till 20.6.2018. Anmälningar sker via elektronisk blankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460. Deltagare antas i anmälningsordning.

BETALNING:  Resan betalas till Historiska föreningens konto FI16 4055 1140 0010 11. Skriv ”Danmark” och deltagarens namn i meddelandefältet. Betalningen bör ske senast 25.6.2018.  Om betalningen försenas betraktas anmälningen som annullerad.

 

PROGRAM

Med reservation för justeringar. Samtliga klockslag är lokal tid.


Fredag 28.9 Staden Århus

6.00     Träff på Helsingfors flygfält och in-checkning

7.15     Flyg till Århus (mellanlandning i Köpenhamn)

10.30   Framme i Aarhus, buss till hotellet

12.30   Lunch

13.30   Guidning på museet Den Gamle By

16.30   Stadsvandring i Århus

18.00   Egen tid

19.00   Middag (på egen bekostnad)

 

Lördag 29.9 Konstnärerna på Skagen

8.30     Start till Skagen

FD Julia Dahlberg: De nordiska konstnärshemmen

11.15  Guidning på Anchers hus

12.30  Lunch

14.00  Besök på Skagenmuseet

16.00   Start tillbaka till Århus

Stop vid dynerna och Den Tilsandende Kirke

18.30   Tillbaka i Århus

19.30   Middag (på egen bekostnad)

 

Söndag 30.9: Lantbruk och herrgårdar

9.00     Avfärd från hotellet

10.00 Guidning på Gammel Estrup herrgård

12.00   Lunch

13.30   Tillbaka till Århus och flyget

14.00   Incheckning på flygplatsen

15.50   Flyget avgår

20.05  Flyget landar i Helsingfors

Välkommen med!

 

28.5.2018 Besök i Riksdagshuset och Riksdagens bibliotek

 

Historiska föreningen inbjuder in sina medlemmar till ett besök i Finlands riksdag (Mannerheimvägen 30) samt Riksdagens bibliotek måndagen 28 maj 2018 kl. 14.45—17.00. Samling vid huvudentrén mot Mannerheimvägen.

Finlands riksdag har sedan 1931 sammanträtt i Riksdagshuset på Arkadiabacken invid Mannerheimvägen. Behovet av en ny riksdagsbyggnad hade diskuterats enda sedan 1907 när Ständerhusets och Riddarhusets utrymmen blev otillräckliga för den nya enkammarlantdagen. Redan 1908 vann arkitekt Eliel Saarinen en arkitekturtävling med ett förslag om en ny massiv lantdagsbyggnad i nationalromantisk stil på Observatorieberget, men förslaget förverkligades aldrig. I stället började man år 1926 att bygga det nuvarande riksdagshuset som i huvudsak hade planerats av arkitekten J. S. Sirén. År 1978 färdigställdes den tillbyggnad där bland annat riksdagens bibliotek idag är beläget. År 2017 färdigställdes en omfattande renovering.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på ett guidat besök i riksdagen och riksdagens bibliotek. Besöket är gratis men kräver obligatorisk anmälning till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast 22.5. Deltagarantalet är begränsat till 25 personer i anmälningsordning.

Besöket inleds med en säkerhetskontroll. Vi samlas därför senast kl. 14.45 vid huvudentrén mot Mannerheimvägen. Anvisningar för grupper som besöker Riksdagshuset.

Deltagarna måste medta identitetsbevis.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

 

8.5.2018 Föredragsafton

Namnbruk och språkidentitet i Finland

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om namn, språk och identitet i Finland tisdagen 8 maj 2018 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309. Under kvällen bjuds det på två föredrag:

 

Docent Sirkka Paikkala (Institutet för de inhemska språken): Sukunimet ja äidinkieli. Nimet ja nimenmuutokset yhteiskuntaa heijastamassa

Sirkka Paikkala behandlar i sitt föredrag (på finska) behovet av efternamn samt efternamnens språk och namnförändringar i anslutning till både samhällets maktstrukturer och namnbärarens modersmål från 1500-talet till nutid. I hennes översikt framträder såväl utbildningens, stormaktstidens och ståndssamhällets, samt nationalismens, 1800-talets reformårtiondens och nutidens inverkan på namnbruket i Finland. Föredraget konkretiseras med exempel ur statistik och praktik.

 

FM Tomas Sjöblom: “Man skall vara finsk till namnet, språket och sinnet” – Den stora namnförfinskningen 1906

Våren 1906 firades Johan Vilhelm Snellmans hundraårsjubileum runtom i Finland. I samband med jubileet iscensattes en kampanj som resulterade i att tiotusentals personer förfinskade sina släktnamn. Vilka var det som stod bakom kampanjen, vem ville de nå och hur argumenterade de för sin sak? Gunnar Mickwitz-pristagaren 2017 Tomas Sjöblom berättar om resultaten i sin pro gradu-avhandling.

 

VÄLKOMNA!

 

10.4.2018 Vårmöte med föredrag av Fredrik Hertzberg: Om att biografera Gunnar Björling

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 10 april 2018 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 

 • Verksamhetsberättelse för år 2017
 • Bokslut för år 2017
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Fredrik Hertzberg under rubriken:

 

Om att biografera Gunnar Björling

Litteraturvetaren och kritikern, FD Fredrik Hertzberg utkommer i april med en biografi om en av de främsta litterära modernisterna, författaren Gunnar Björling (1887–1960).

I biografin ”Mitt språk är ej i orden”. Gunnar Björlings liv och verk möter läsaren Björling som ung socialist, aktivist, auskultant, filosof, profet, mystiker, modernist, växelryttare, mentor, recitatör och erotiker. Boken bygger på omfattande forskning i arkiv i Finland och Sverige samt intervjuer med personer som kände Björling. För första gången behandlas här bland annat hans homosexualitet och förälskelser, som i ljuset av tidigare okänt material antar nya, fastare konturer. I sitt föredrag berättar Fredrik Hertzberg mer om Björling och om arbetet med boken.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

 VÄLKOMMEN!

 

20.3.2018 Utställningsbesök

Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på utställningen Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget på Esbo stadsmuseum tisdagen 20 mars 2018 kl. 16.30. Esbo stadsmuseum finns i utställningscentret WeeGee (Flitarvägen 5) och nås bäst med metro till Hagalund. Vi träffas vid biljettkassan i entrén.

 

Esbo stadsmuseums utställning ”Ett brustet liv” för betraktaren tillbaka till de händelser som ägde rum i Esbo för hundra år sedan och handlar om esbobornas öden under inbördeskriget. Hatretorik och klyftor i samhället är fenomen som vi diskuterar i dag, men de existerade redan för hundra år sedan. Hur kände man i Esbo av den politiska turbulensen före inbördeskriget? Vad hände i Esbo under kriget? Hur gick livet vidare efter kriget? Utställningen lyfter fram samtida berättelser och historier som belyser det man genomlevt både på den röda och på den vita sidan.

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen under besöket. Entréavgiften till museet kostar 12 euro per person och betalas av deltagarna på platsen. De deltagare som har ett museikort erhåller gratis inträde med kortet. Med på visningen ryms högst 25 personer i anmälningsordning.

Anmälningar via elektronisk blankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460 senast 19.3.

Varmt välkomna!

10.2.2018 Finska historiedagarna XIX i Lahtis 2018

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 10 februari 2018 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördagen 10 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.  Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 7.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Bindande anmälan senast 7.2.2018 per webblankett  eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

Svenskspråkigt program för Finska historiedagarna 2018 i Lahtis

 

Kulturmöten

Det svenskspråkiga programmet för de XIX Finska historiedagarna behandlar kulturmöten i och utanför Finland samt de olika arenor där kulturmöten sker. Programmet är uppdelat i tre delar, varav den första behandlar elitens resor, internationella nätverk och kosmopolitismen som kulturellt och historiskt fenomen. Under dagen diskuteras även handelns kommunicerande karaktär och dess betydelse för möten mellan människor och kulturer samt religionens betydelse för kulturkontakter från när och fjärran.

 

10.00–12.00: ELITEN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FD Kasper Kepsu: Kulturell brokighet i gränsprovinsen Ingermanland under 1600-talet

Docent Charlotta Wolff: Lärda nätverk och upplysta kosmopoliter i 1700-talets Europa

 

12.00–13.00  Lunch

 

13.00–14.45 HANDELN

Ordförande: FM Nina Johansson

FD Johanna Wassholm: Rörlig småhandel och etnicitet i Finland 1850–1920

Universitetslektor Ann-Catrin Östman: Arkivminnen: handel och kulturmöten i frågelistor

 

15.15–17.00 RELIGIONEN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FM Julia von Boguslawski: Teosofin och det orientaliska

FD Laura Ekholm: 100 år sedan judarnas medborgerliga rättigheter infördes i Finland

VÄLKOMNA!

 

25.1.2018 Föredragsafton

Änkor i Europas ekonomi och samhälle 1600–1920

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med docent Beatrice Moring, torsdagen 25 januari 2018 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

Änkor har ofta betraktats som offer för manliga strukturer, fattiga och marginaliserade. Som grupp har de saknat tillgång till livets goda. Det har antagits att en kvinna befriad från kontroll av en man förlorade sin ekonomiska trygghet.

I sitt föredrag visar Beatrice Moring att änkor de facto deltog i ekonomisk aktivitet, tog ansvar för familj och hushåll, jordbruk och hantverk. En av förutsättningarna var den ekonomiska trygghet som garanterades av lagstiftning samt juridiska överenskommelser såsom sytningskontrakt, äktenskapskontrakt och testamenten. Fastän somliga var tvungna att söka stöd från samhälle, kyrka och välgörenhet, kombinerades sådan inkomst vanligen med arbete eller familjestrategier. Änkor levde endast i få fall av välgörenhet, tvärtom finns det rikliga exempel på ekonomiskt aktiva änkor. I vissa fall synnerligen framgångsrika som exempelvis champagnedrottningen Barbe Nicole Clicquot (gula änkan).

Beatrice Moring har tillsammans med Richard Wall skrivit boken Widows in European Economy and Society 1600–1920 (2017).

VÄLKOMNA!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »