c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Dataskydd och behandling av personuppgifter

På den här sidan berättar vi om hurdana uppgifter vi samlar in om våra medlemmar, vad vi använder dem till och hur de bevaras. Vi ber dig noga läsa igenom sidans innehåll före du skickar din medlemsansökan. Det som står på den här sidan gäller uppgifter som vi samlar in om våra medlemmar i vårt medlemsregister.

Vem inom föreningen behandlar dina uppgifter?

Historiska föreningen rf samlar in vissa uppgifter om dig när du skickar in en medlemsansökan eller en anmälan till ett av föreningens evenemang. De uppgifter som vi samlar in är nödvändiga för att föreningens verksamhet ska fungera smidigt. Det är vi i föreningens styrelse som har tillgång till och behandlar dina uppgifter. Vi behandlar dina uppgifter såsom de vore våra egna: konfidentiellt och enligt lag och förordningar.

I specialfall, såsom vid evenemang där personer utanför styrelsen hör till arrangörerna, kan dessa arrangörer få tillgång till nödvändiga uppgifter om dig om du anmäler dig.

Föreningens kontaktuppgifter hittar du på sidan Kontaktuppgifter. Om du har frågor angående medlemsregistret, ber vi dig kontakta föreningens sekreterare.

Vem utanför föreningen behandlar dina uppgifter?

Vi ger inte vidare dina uppgifter till marknadsförare eller övriga aktörer som inte är nödvändiga för föreningens verksamhet.

Utöver föreningens styrelse har våra tjänstleverantörer tillgång till de uppgifter om dig som den tjänsten de förser föreningen med kräver. Det är ändå föreningen som äger uppgifterna. Tjänstleverantörerna har inte rätt att använda uppgifterna till annat än tjänsten kräver. Vi har försäkrat oss om att våra tjänstleverantörer följer dataskyddslagstiftningen.

Vi använder regelbundet följande tjänstleverantörer som har tillgång till vissa av medlemmarnas uppgifter:

 • Flo Apps oy (utvecklar och uppehåller programmet som vi använder för vårt medlemsregister, har tekniskt sett tillgång till alla uppgifter)
 • Tilirex (bokföring, betalningsuppgifter överlåts)
 • Grano (Historisk tidskrift för Finlands tryckeri, namn- och adressuppgifter för medlemmar och prenumeranter överlåts)

Vems uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in och behandlar uppgifter om våra medlemmar samt om personer och organisationer som prenumererar på Historisk tidskrift för Finland.

Varför samlar vi in och behandlar uppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter och uppgifter om prenumerantorganisationer för följande ändamål:

 • Kommunikation med medlemmarna, t.ex. nyhetsbrev, föreningens program, samarbetspartners evenemang som kan intressera våra medlemmar, och aktuella ärenden
 • Utskick av föreningens tidskrift Historisk tidskrift för Finland
 • Fakturering av medlemsavgifter, deltagaravgifter samt prenumerationsavgifter
 • Uppföljning och rapportering om utvecklingen av föreningens medlemsbas

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på 8 § i personuppgiftslagen samt på Europaparlamentets och -rådets förordning (EU) 2016/679 såsom förordningen tillämpas i Finland.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om du har fyllt i blanketten för medlemsansökan, ansökt om medlemskap i föreningen per post eller prenumererat på Historisk tidskrift för Finland.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Individualiserande uppgifter som vi samlar in av samtliga personer som förs in i medlemsregistret:

 • förnamn och efternamn
 • e-postadress
 • adress, postnummer, postanstalt, land
 • (hemort)
 • språk

Personuppgifter som vi samlar in om du väljer att förse oss med dem:

 • mobilnummer
 • telefonnummer
 • nationalitet
 • födelsedatum
 • kön

Övriga uppgifter som skapas i registret:

 • medlemskap i olika grupper (t.ex. styrelsen)
 • deltagande i föreningens evenemang
 • faktureringshistoria
 • beställningshistoria
 • om du hör till samma hushåll som en annan medlem (då betalar ni tillsammans för endast en prenumeration på Historisk tidskrift för Finland)

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

I regel sparar vi dina uppgifter så länge du fortsätter vara medlem i föreningen eller prenumerera på Historisk tidskrift för Finland.

Om du utträder ur föreningen raderas dina uppgifter senast ett halvt år (180 dagar) senare permanent.

Var får vi dina uppgifter ifrån?

Uppgifter om dig som vi behandlar i registret ger du oss själv då du ansluter dig som medlem.

Adressuppgifter kan vi också vid behov uppdatera via Posten. Men endast om du redan är medlem!

Uppgifter om faktureringshistoria, deltagande i evenemang och dylika till föreningens verksamhet bundna uppgifter uppkommer med tiden som en produkt av din verksamhet i föreningen.

Dina rättigheter

Om dina uppgifter förändras, till exempel om du flyttar eller byter namn, kan du meddela oss, så ser vi till att dina uppgifter uppdateras i medlemsregistret.

Om du vill se vilka uppgifter vi har sparat om dig, kan du kontakta oss så får du se dina uppgifter och kan vid behov be oss ändra dem.

Om vi har uppgifter om dig som du inte vill att vi ska ha, kan du be oss radera dem. Kom ihåg att vi måste ha dina namn- och adressuppgifter för att du ska kunna fortsätta som medlem! Du kan alltid fråga om du tycker att vi har uppgifter om dig som vi inte behöver ha. Om du utträder ur föreningen, raderar vi dina uppgifter.

Utlåtande av uppgifter utanför EU / EES

Medlemsregistrets databas befinner sig i Finland och vi förflyttar inte dina personuppgifter utanför EU och EES.

Hur skyddar vi dina uppgifter?

Alla uppgifter som vi har om dig förvaras i en elektronisk registertjänst (medlemsregistret FloMembers / tjänsteleverantör Flo Apps Oy).

Systemet uppfyller villkoren i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Systemet övervakas dygnet runt.

Tjänsteleverantören har ombesörjt systemets datasäkerhet bland annat på följande sätt:

 1. Inloggning i verktyget är krypterad med SSL-säkring.
 2. Alla lösenord förvaras krypterade i systemet. Lösenord förmedlas inte per e-post.
 3. Varje kunds data förvaras i en skild databas.
 4. Kritiska operationer, bland annat inloggning i systemet, sparas i systemloggen.

Tjänstens servrar är belägna i inbrottsskyddade och bevakade serverhallar.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »