c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

20.2.2020

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit 80 år sedan docent Gunnar Mickwitz stupade på Karelska näset i vinterkrigets slutskede, har Historiska föreningen i dagarna haft förmånen att ta emot en generös donation om 10 000 euro. Donationen som skänkts av Gunnar Mickwitz son Birger Mickwitz kommer att förvaltas inom Gunnar Mickwitz-fond ur vilken föreningen årligen delar ut Gunnar Mickwitz-pris till en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Docent Gunnar Mickwitz var antikforskare och medeltidshistoriker. Sina mest bestående insatser gjorde han inom hansaforskningen. Tack vare sina undersökningar i Revals stadsarkiv kunde Mickwitz bland annat göra flera viktiga upptäckter om den medeltida handeln på Östersjön.

Fonden till Gunnar Mickwitz minne inrättades 1942. När han gick bort 1940 hade han redan i över tio års tid varit medlem av Historiska föreningen. Innan kriget tog slut hade Historiska föreningen hunnit hedra flera stupade medlemmars minne genom inbetalningar till fonden. Hösten 2020 kommer Historiska föreningen att dela ut Gunnar  Mickwitz-pris för 29:de gången.

Historisk Tidskrift för Finlands digitala arkiv kan man läsa mer om Gunnar Mickwits forskargärning. https://journal.fi/htf/issue/view/4677.

Föreningen vill framföra ett varmt tack till donatorn för gåvan!

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »