c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Styrelsen

Ordförande
Fil.dr. Julia Dahlberg
Mandatperiod: 1.1.2021-­31.12.2021

Ledamot, viceordförande
Fil.mag. Magdalena af Hällström
Mandatperiod: 1.1.2021–31.12.2022

Ledamot, ekonom
Fil.mag. Michaela Bränn
Mandatperiod: 1.1.2020-­31.12.2021

Ledamot, sekreterare
Fil.mag. Nina Johansson
Mandatperiod 1.1.2021-­31.12.2022

Ledamot

Fil.mag. Tomas Sjöblom

Mandatperiod: 1.1.2020-31.12.2021

Ledamot
Fil.mag. Anna Wilhelmson
Mandatperiod: 1.1.2021-­31.12.2022

Ledamot
Fil.mag. Robert Stjernberg
Mandatperiod: 1.1.2020-­31.12.2021

 

 

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »