c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Gunnar Mickwitz-fond

Historiska föreningen instiftade år 1940 en fond till minnet av föreningens vice ordförande, docent Gunnar Mickwitz, som stupade i vinterkriget 1940. Efter en förnyad medelinsamling till 50-årsminnet av Gunnar Mickwitz död år 1990 bestämdes att ur fondens avkastning utdelas ett årligt pris, kallat Gunnar Mickwitz-pris, till en ung historiker ur föreningens led.

Gunnar Mickwitz-priset utdelas för en förtjänstfull avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet.

Pristagare

2020 Sara Johansson, Kom, avsmakades, segrade – tobakens ekonomi och retorik. Strengbergs tobaksreklam i finsk press 1900–1930. PRESSMEDDELANDE

2019 Johanna Rehn, Hellish Visions. Punishment in Western European Vision Literature, ca. 800–1200. SE PRESSMEDDELANDE

2018 Jimmy Holmberg, Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919. SE PRESSMEDDELANDE

2017 Tomas Sjöblom, ”Namnförfinskningar komma att ske i tusental”. Namnförfinskningen 1906. Aktörer, målgrupp och debatt. SE PRESSMEDDELANDE

2016 Evelina Wilson, Hvad är vårt lif då hälsan saknas? Sjukdom och död i kvinnliga ståndspersoners korrespondens 1808-1852 i Finland. SE PRESSMEDDELANDE!

2015 Tomi Ståhlberg, Arktisk utpost eller port till rikedom? Petsamos betydelse för Finlands utrikeshandel under 1930-talet. SE PRESSMEDDELANDE!

2014 Jonathan Lagerquist,  The Defense of ”an Unconcionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964. SE PRESSMEDDELANDE 

2013 Lotta Nylund, Naturalismens problematik: C. G. Estlanders, J. J. Tikkanens och Helena Westermarcks utsagor om konsten åren 1879–1886, SE PRESSMEDDELANDE

2012 Mathias Haeggstrom, Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt. SE PRESSMEDDELANDE

2011 Sophie Litonius, Vänner, kolleger och gynnare – Namngivningen av de finska fästningsverken under Augustin Ehrensvärds tid. SE PRESSMEDDELANDE 

2009-2010 Charlotte Vainio, Den medeltida svenska hustrun och lagen – en studie i förmyndarskap, begränsningar och möjligheter 1350–1442. SE PRESSMEDDELANDE

2008 Nora Ervalahti, Nöjesliv och biografkultur i Vasa kring år 1906 och Johan Kylander, Änkorna i Nummi. Vardagen och familjen för änkor på den västnyländska landsbygden 1775–1840. Se pressmeddelande!

2007 Eva Gädda, ”Lof ske dig, Krist, ewinnerlig, Du konung utan like! Böj neder alla knän för dig; Tillkomma låt ditt rike”: Zacharias Topelius psalmer i 1886 års svenska psalmbok för de evangelisk-lutherska församlingarna i Finland.

2006 Kasper Kepsu, ”Töllikes oväsende”: Bondeoroligheterna i Nöteborgs län under 1680-talet.

2005 Staffan Sunabacka, Evolutionens stora misstag: Yrjö Kokko om människans beteende i manuskriptet Sielu ja sammakko från 1959.

2004 Kjersti Overland, The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party’s unrealistic agricultural economic plans in the late 1950s.

2003 Caesar Paterlini, Från toppstyrd marionettdocka till opinionsbildande medborgarrörelse – FN-förbundet i Finland 1954-1968.

2002 Eva Ahl, Den heliga Birgitta – profet eller politiker? Trender och tendenser inom den nordiska Birgittaforskningen.

2001 Sofia Gustafsson, Järnets resa söderut. Stockholms järnvaruexport till Porto åren 1780-1800.

2000 Stefan Nygård, Fabriken, gatan och skolan: barnarbete och synen på arbetande barn i Helsingfors 1840-1920.

1999 Vera von Fersen, La Famille des Chevaliers Gardes – Pour la Foi et la Loyaute. Le Régiment des Chevalier-Gardes de Sa Majesté L’Impératrice Maria Feodorovna en émigration: 1921-1982.

1998 Walter Fortelius, Enhörningens dolda kraft.

1997 Steve Österlund, Den lykurgiska kontinuiteten. Det hellenistiska Spartas sociala utveckling.

1996 Håkan Forsgård, Friedrich Meinecke och Weimarrepubliken – en tysk historikers politiska tänkande och handlande i samband med uppbyggandet och konsolideringen av Tysklands första demokratiska republik 1918-1925.

1995 Susanna Kullberg, Det formade landskapet. En studie i markanvändningen i Kvarnby, Kyrkslätt mellan åren 1781-1901 och i Saaris, Mietois mellan åren 1693-1887.

1994 Tomas Westerbom, Folkets suveränitet förstenad. Finlands lantdags byggnadsfråga (1906-1912).

1993 Annette Forsén, Ministerpresident Otto Brauns politiska agerande 1932-1933.

1992 Anna Finnilä, Det stora varuhuset. En kulturhistorisk studie utgående från Stockmanns varuhus på 1930-talet.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »