c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt program

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 april 2021 kl. 17.00 på den digitala plattformen Zoom. För att delta i föreläsningen krävs en länk samt ett lösenord. Den som önskar ta del av föreläsningen uppmanas att i god tid (senast kl. 16 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL FÖREDRAGSAFTON. Efter anmälan får deltagaren en bekräftelse som innehåller länken och lösenordet.

 

I avhandlingen Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865 undersöker Jens Grandell hur det republikanska och liberala tänkandet i mitten av 1800-talet kommer till uttryck hos journalisten och lantdagsmannen August Schauman (1826–1896) och hur detta förhåller sig till den bredare historiska kontexten, till fennomanin, till skandinavismen och till utvecklingen av det finländska medborgarsamhället. Utgångspunkten är att nyansera och bredda förståelsen av den ideologiska svängning som skedde i Finland under 1800-talets andra hälft, särskilt med tanke på att liberalismens tidiga historia i Finland ofta har behandlats i ganska vaga termer, för att inte tala om republikanismen. I sitt föredrag belyser Grandell August Schauman ur ett biografiskt perspektiv både som en historisk aktör och som en spegelbild av sin tid.

 

FD Jens Grandell disputerade inom läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2020. Han är för närvarande forskare vid Statsrådets kansli.

 

VÄLKOMMEN!

 

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. 17.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ett förslag till stadgeändring.

Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. Mötets fysiska plats är Vetenskapernas hus. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Medlemmar som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 12 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL VÅRMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

 

Under vårmötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för 2020.
  • Bokslut för 2020.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
  • Förslag till stadgeändring.

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av docent, FD Aapo Roselius:

 

Evakueringen av karelare och idén om den svenska jorden 1940–1950

 

Efter vinter- och fortsättningskriget omplacerades över 400 000 karelare i Finland. Det enorma företaget skapade spänningar såväl på riks- som på lokalplan. Ett av dessa spänningsfält uppstod gällande frågan om placeringen av finskspråkiga karelare i svenskspråkiga områden. Frågan mobiliserade gamla hotbilder, rädslor och beskyllningar inom båda språkgrupperna och resulterade i omfattande mytbildning som lever starkt kvar ännu i dag.

 

Aapo Roselius har skrivit boken Kampen om den svenska jorden. Karelarna i Finlands svenskspråkiga områden 1940–1950 (2020) tillsammans med docent, FD Tuomas Tepora.

 

VÄLKOMMEN!

 

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

 

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i Lahtis lördagen 6 februari 2021 kl. 9–16. På grund av den rådande pandemin kommer historiedagarna i år att arrangeras i ett annat format än det vanliga tvådagarsprogrammet. Det finskspråkiga programmet går att följa på plats i Sibeliushuset i Lahtis eller via en digital livesändning på nätet. Det svenskspråkiga programmet pågår kl. 11.15–12.45. Temat är ”Hälsa och ett gott liv”. Programmet finns på baksidan av detta blad.

Närmare information om programmet och hur man ansluter till livesändningen finns på adressen www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Historiska föreningens traditionella busstransport till Lahtis arrangeras inte i år.

 

Program lördagen 6.2.2021 kl. 9–16

 

Kl. 9.00  HISTORIEDAGARNA ÖPPNAS

Välkomsthälsning, ordförande Kari Salmi, Finska historiedagarna

Historiedagarna öppnas, specialambassadör Heikki Talvitie

Prisutdelning: Vuoden historiateos, professor Aura Korppi-Tommola, Historian Ystäväin liitto

 

9.30–11.00    INKERILÄISIÄ KOHTALOITA

Puheenjohtaja dosentti FT Jyrki Paaskoski, Helsingin yliopisto

Inkeriläiset, unohdetut suomalaiset

Tietokirjailija-toimittajat Lea Pakkanen ja Santeri Pakkanen

Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla

Dosentti, FT Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto

Kotiin karkotettavaksi

Dosentti, FT Toivo Flink, Helsingin yliopisto

 

11.15–12.45 HÄLSA OCH ETT GOTT LIV

Ordförande FD Julia Dahlberg, Uleåborgs universitet

Mannerheim, Mannerheim, Mandelin och Ylppö – nyckelfigurer i Mannerheims barnskyddsförbund

FD Eeva Kotioja, Vanda stadsmuseum

Spotta ej på golvet! – Provinsialläkaren Woldemar Backman och österbottnisk hälsa

Docent Henry Nygård

Från ”sinneshandikapp” till språklig minoritet. Finlandssvenska döva under andra hälften av 1900-talet

FD Hanna Lindberg, Tammerfors universitet

 

13.00–14.30 VIHREÄN KULLAN MAA

Puheenjohtaja pitäjänneuvos, metsänhoitaja, Metsähistorian Seuran puheenjohtaja, Antti Koskimäki

Metsäteollisuuden globaalit muutokset

Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto

Metsät ja kulttuurinen kestävyys

Dosentti, FT Leena Paaskoski, Helsingin yliopisto, kehittämisjohtaja Lusto – Suomen Metsämuseo

Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Dosentti, VTT, MMM Jaana Laine, Helsingin yliopisto

 

14.45–15.45 PANEELIKESKUSTELU, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN

Puheenjohtaja FT, eversti (evp.) Martti J. Kari, Jyväskylän yliopisto

Informaatiosodankäynti

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Keskustelemassa:

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-yhteisprofessuuri, työelämäprofessori, dosentti Jarno Limnéll, Aaltoyliopisto

Kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape, sisäministeriö

 

16.00  HISTORIEDAGARNA AVSLUTAS

Ordförande Kari Salmi

 

VÄLKOMNA!

 

 

 

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »