c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

27.1.2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i Lahtis lördagen 6 februari 2021 kl. 9–16. På grund av den rådande pandemin kommer historiedagarna i år att arrangeras i ett annat format än det vanliga tvådagarsprogrammet. Det finskspråkiga programmet går att följa på plats i Sibeliushuset i Lahtis eller via en digital livesändning på nätet. Det svenskspråkiga programmet pågår kl. 11.15–12.45. Temat är ”Hälsa och ett gott liv”. Programmet finns på baksidan av detta blad.

Närmare information om programmet och hur man ansluter till livesändningen finns på adressen www.suomalaisethistoriapaivat.fi.

Historiska föreningens traditionella busstransport till Lahtis arrangeras inte i år.

Program lö 6.2.2021 kl. 9–16

 

Kl. 9.00 HISTORIEDAGARNA ÖPPNAS

Välkomsthälsning, ordförande Kari Salmi, Finska historiedagarna

Historiedagarna öppnas, specialambassadör Heikki Talvitie

Prisutdelning: Vuoden historiateos, professor Aura Korppi-Tommola, Historian Ystäväin liitto

 

9.30–11.00    INKERILÄISIÄ KOHTALOITA

Puheenjohtaja dosentti FT Jyrki Paaskoski, Helsingin yliopisto

Inkeriläiset, unohdetut suomalaiset

Tietokirjailija-toimittajat Lea Pakkanen ja Santeri Pakkanen

Inkeriläinen siirtoväki Suomessa 1940-luvulla

Dosentti, FT Heikki Roiko-Jokela, Jyväskylän yliopisto

Kotiin karkotettavaksi

Dosentti, FT Toivo Flink, Helsingin yliopisto

 

11.15–12.45 HÄLSA OCH ETT GOTT LIV

Ordförande FD Julia Dahlberg, Uleåborgs universitet

Mannerheim, Mannerheim, Mandelin och Ylppö – nyckelfigurer i Mannerheims barnskyddsförbund

FD Eeva Kotioja, Vanda stadsmuseum

Spotta ej på golvet! – Provinsialläkaren Woldemar Backman och österbottnisk hälsa

Docent Henry Nygård

Från ”sinneshandikapp” till språklig minoritet. Finlandssvenska döva under andra hälften av 1900-talet

FD Hanna Lindberg, Tammerfors universitet

 

13.00–14.30 VIHREÄN KULLAN MAA

Puheenjohtaja pitäjänneuvos, metsänhoitaja, Metsähistorian Seuran puheenjohtaja, Antti Koskimäki

Metsäteollisuuden globaalit muutokset

Professori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto

Metsät ja kulttuurinen kestävyys

Dosentti, FT Leena Paaskoski, Helsingin yliopisto, kehittämisjohtaja Lusto – Suomen Metsämuseo

Metsien yhteiskunnallinen merkitys

Dosentti, VTT, MMM Jaana Laine, Helsingin yliopisto

 

14.45–15.45 PANEELIKESKUSTELU, INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN

Puheenjohtaja FT, eversti (evp.) Martti J. Kari, Jyväskylän yliopisto

Informaatiosodankäynti

Sotatieteiden tohtori Saara Jantunen, Maanpuolustuskorkeakoulu

Keskustelemassa:

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu

Venäjän turvallisuuspolitiikan Mannerheim-yhteisprofessuuri, työelämäprofessori, dosentti Jarno Limnéll, Aaltoyliopisto

Kansallisen turvallisuuden yksikön johtaja Petri Knape, sisäministeriö

 

16.00 HISTORIEDAGARNA AVSLUTAS

Ordförande Kari Salmi

 

VÄLKOMNA!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »