c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

25.2.2021

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. 17.00. Under mötet behandlas stadgeenliga ärenden samt ett förslag till stadgeändring.

Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. Mötets fysiska plats är Vetenskapernas hus. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Medlemmar som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 12 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL VÅRMÖTET. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

 

Under vårmötet behandlas:

  • Verksamhetsberättelse för 2020.
  • Bokslut för 2020.
  • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga.
  • Förslag till stadgeändring.

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av docent, FD Aapo Roselius:

 

Evakueringen av karelare och idén om den svenska jorden 1940–1950

 

Efter vinter- och fortsättningskriget omplacerades över 400 000 karelare i Finland. Det enorma företaget skapade spänningar såväl på riks- som på lokalplan. Ett av dessa spänningsfält uppstod gällande frågan om placeringen av finskspråkiga karelare i svenskspråkiga områden. Frågan mobiliserade gamla hotbilder, rädslor och beskyllningar inom båda språkgrupperna och resulterade i omfattande mytbildning som lever starkt kvar ännu i dag.

 

Aapo Roselius har skrivit boken Kampen om den svenska jorden. Karelarna i Finlands svenskspråkiga områden 1940–1950 (2020) tillsammans med docent, FD Tuomas Tepora.

 

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »