c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

24.11.2020 Höstmöte och föredragsafton med Anu Lahtinen

2.11.2020

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen 24 november 2020 kl. 17.00. Mötet hålls via den digitala mötestjänsten Zoom. För att delta i mötet krävs en möteslänk samt ett lösenord. Den som önskar delta i mötet uppmanas därför att i god tid före mötet (senast kl. 16 samma dag) anmäla sig via ANMÄLNINGSBLANKETTEN. Efter anmälan får deltagarna en bekräftelse som innehåller möteslänken och lösenordet.

 

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 

  • Verksamhetsplan för 2021
  • Budget för 2021 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2021
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2021–31.12.2022. I tur att avgå: Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Anna Wilhelmsson.
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2020–31.12.2022. I tur att avgå: Charlotta Wolff, Jani Marjanen, Henrik Meinander och Eljas Orrman.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2021
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2021
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag med Anu Lahtinen:

 

Adelns historia i Finland

 

I ståndssamhället stod adeln ofta i händelsernas centrum. Hösten 2020 utkommer samlingsverket Aatelin historia Suomessa (Siltala) som behandlar den finska adeln och adelskapet ur flera olika perspektiv. I sitt föredrag berättar Anu Lahtinen om boken och om adelsforskningen i Finland för närvarande.

 

Anu Lahtinen är biträdande professor i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet. Hon har redigerat verket tillsammans med Janne Haikari, Marko Hakanen och Alex Snellman.

 

Välkomna!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »