c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

25.2.2021

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 april 2021 kl. 17.00 på den digitala plattformen Zoom. För att delta i föreläsningen krävs en länk samt ett lösenord. Den som önskar ta del av föreläsningen uppmanas att i god tid (senast kl. 16 samma dag) anmäla sig här: ANMÄLAN TILL FÖREDRAGSAFTON. Efter anmälan får deltagaren en bekräftelse som innehåller länken och lösenordet.

 

I avhandlingen Från ett årtionde i Finland. August Schauman, republikanism och liberalism 1855–1865 undersöker Jens Grandell hur det republikanska och liberala tänkandet i mitten av 1800-talet kommer till uttryck hos journalisten och lantdagsmannen August Schauman (1826–1896) och hur detta förhåller sig till den bredare historiska kontexten, till fennomanin, till skandinavismen och till utvecklingen av det finländska medborgarsamhället. Utgångspunkten är att nyansera och bredda förståelsen av den ideologiska svängning som skedde i Finland under 1800-talets andra hälft, särskilt med tanke på att liberalismens tidiga historia i Finland ofta har behandlats i ganska vaga termer, för att inte tala om republikanismen. I sitt föredrag belyser Grandell August Schauman ur ett biografiskt perspektiv både som en historisk aktör och som en spegelbild av sin tid.

 

FD Jens Grandell disputerade inom läroämnet historia vid Helsingfors universitet 2020. Han är för närvarande forskare vid Statsrådets kansli.

 

VÄLKOMMEN!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »