c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2015

* * *

Föredrag: Moderniteter och nya tänkesätt i julfirandet under 200 år

Historiska föreningens sista programpunkt för året uppmärksammar jultraditionernas kulturhistoria för att fira Annadagen, onsdagen 9 december 2015, kl. 18.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 309).
 
Anne Bergman från Svenska litteratursällskapet i Finland håller föredrag under rubriken: 
 
”Moderniteter och nya tänkesätt i julfirandet under 200 år”
 
Föredraget tar fasta på hur julen har omformats, hur nymodigheter har tagits emot och var julen befinner sig just nu i sin förändringskurva. Varifrån kommer våra jultraditioner och hur ”traditionella” är de egentligen?
 
Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris. 
 
VÄLKOMMEN!

 

* * * *

HÖSTMÖTE 25.11.2015 


Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 25 november 2015 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 309).
 
 
Under höstmötet behandlas följande ärenden:
 
  • Verksamhetsplan för 2016
  • Budget för 2016 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av styrelsens ordförande för 2016
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2016–31.12.2017. I tur att avgå: Michaela Bränn, Sophie Holm och Lotta Nylund.
  •  Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2015–31.12.2018. I tur att avgå: Holger Weiss, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand.
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2016
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2016
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa
 
Efter mötet följer ca kl. 19 föredrag av FD Sofia Gustafsson under rubriken:
 

Leverantörer och profitörer. Fästningsbygget Sveaborgs varuleverantörer 1748–1756

 
 
Historien om sjöfästningen Sveaborg innehåller flera krig med militära vinster och förluster. Själva fästningsbygget var en stor ekonomisk satsning för det svenska riket. För att mobilisera resurser till fästningsbygget blev kronan tvungen att förlita sig på både tvångsmetoder, egen produktion och upphandling. Inköp blev en allt viktigare strategi och pengar från kronans kassakista strömmade till privatpersoner. Men vart tog dessa pengaströmmar vägen? Var det lokalsamhället och borgarna i Helsingfors som drog nytta av fästningsbygget eller spred sig den ekonomiska vinningen till ett större område? Vilka var vinnarna och förlorarna på Sveaborg i ekonomisk bemärkelse?
 
 
Sofia Gustafsson disputerade i september 2015 vid den svenska lärostolen i Helsingfors med avhandlingen Leverantörer och profitörer. Olika geografiska områdens och sociala gruppers handel med fästningsbygget Sveaborg under den första byggnadsperioden 1748–1756.
 
 
Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.
 
VÄLKOMMEN!
 
************

Museibesök på Villa Gyllenberg – Maskerader, cirkusnöjen och gatukonst

 
Föreningen arrangerar ett museibesök måndagen den 9 november kl. 18. Utställningen på Villa Gyllenberg har inspirerats av två målningar som Akseli Gallen-Kallela har målat under sin studietid i Paris i slutet av 1880-talet. Målningarna föreställer cirkus- och karnevalsmotiv. Utöver nämnda konstverk visas 30 målningar med såväl maskerad- som cirkusmotiv samt rollporträtt som målats av finska, svenska och franska konstnärer från 1700- till 1900-talet. Inalles visas 37 verk av 23 olika konstnärer, bl.a. av Marcus Collin, Albert Edelfelt, Ester Helenius, Antoine Pesne och Georges Rouault.
 
Utställningskurator, FM Lotta Nylund förevisar utställningen för föreningens medlemmar, måndagen 9 november kl. 18 på Villa Gyllenberg (Granöstigen 11).
 
Inträdet till museet kostar 10 euro/person och betalas på platsen. Ingen anmälan. Guidningen är gratis för föreningsmedlemmar. Kaffeservering ingår.
 
Vänligen observera att vi besöker museet utanför den ordinarie öppethållningstiden. Deltagarna ombedes därför anlända till museet i god tid eftersom det inte är garanterat att försenade deltagare kan komma in.
 
Mer information om museet och utställningen.
 
VÄLKOMMEN!
 
* * * * * * * * *

TEEMAKVÄLL 14.10.2015: Nytt ljus på sjuttonhundratalet

Onsdagen den 14 oktober kl. 18.00 arrangerar Historiska föreningen en temakväll i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6.

Docent Charlotta Wolff

”Sinnesintryckens kulturhistoria”

Hur kan man skriva sinnesintryckens historia? Hur såg man på konst på 1700-talet? Varför blev det slagsmål på teatern och varför svimmade konsertpubliken? Föredraget behandlar särskilt lyssnandets och musiksmakens historia och dess politiska dimensioner.

FM Sophie Holm

”New Diplomatic History – om det intressanta i tidigmodern diplomati”

Tidigmoderna diplomaters bakgrund, uppgifter och arbetsvillkor röner sedan ett tiotal år förnyat intresse inom historievetenskapen och dess granndiscipliner. Men varför bör vi intressera oss för ämnet och vad är nytt i den nya diplomatihistorien? Doktorand Sophie Holm ger en överblick av ett forskningsfält i frammarsch.

”Historisk Tidskrift för Finland digitalt” 

Historisk Tidskrift för Finland har digitaliserats och publiceras under hösten i ett nytt digitalarkiv med open access.  Kvällen avslutas med en presentation av arkivportalen samt en högtidlig skål.

 

* * * 

FöredragsaftonSkrivmaskiner, tryckpressar och (hemliga) telefonsamtal. Teknik, politik och modernitet kring sekelskiftet 1900


Måndagen 5 oktober 2015 kl. 18.00

PLATS: Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6

Professor Mats FridlundOfärdsårens politiska materialitet

Vad innebar elektricitetens, telefonens och tryckpressens utbredning för den politiska kulturen kring sekelskiftet? På vilket sätt kunde finska aktivister dra nytta av tekniska innovationer och modern teknik för motståndsarbetet under ofärdsåren från 1890-talet till 1910-talet? Professor Mats Fridlund vid Aalto-universitetet berättar om en tid då man gjorde politik genom att släcka lampan.

FD Maria Vainio-Kurtakko & universitetslektor Henrika Tandefelt:

Tekniska innovationer i vardagsanvändning vid sekelskiftet 1900

Teknikens historia handlar inte bara om hur tekniska innovationer har kommit till och utvecklats, utan också om användarna och de olika sätt som nya maskiner har integrerats i vardagslivet och samhället. FD Maria Vainio-Kurtakko och universitetslektor Henrika Tandefelt talar om hur telefonen och senare skrivmaskinen introducerades på herrgården Sarvlaks i Pernå. Var placerade man telefonen, vad talade man om per telefon, vad talade man inte om? Vem använde skrivmaskinen och påverkades brevet som form av denna nyhet?

Efter föredragen (ca kl. 20) följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

* * * 

Vårexkursion 9.5.2015: Herrgårdar i Östra Nyland

 

Historiska föreningen gör en vårexkursion till Östra Nyland lördagen den 9 maj 2015. Vi besöker Kulla herrgård i Strömfors och Malmgård i Pernå samt bekantar oss med kultur och småstadsliv i 1700- och 1800-talens Lovisa.

Avfärd: Lördag 9.5 kl. 9.00 med abonnerad buss (Helsingfors Turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2).

Hemfärd: Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.

Pris: 10 euro inkluderar busstransporten, inträden, guidningar, lunch samt kaffe. Föreningen subventionerar en del av priset.

Bindande anmälan senast to 30.4 per webblankett 

eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 senast vid anmälningstidens utgång. Deltagarantalet är begränsat.

Exkursionen understöds av Stiftelsen Tre Smeder. 

 

Herrgårdar i Östra Nyland

Lördagen 9 maj 2015

Program

 

Kl. 9.00 Start från Helsingfors, Kiasmas turisthållplats

Kl. 10.30–11.30 Besök på Kulla herrgård i Strömfors

Kl. 12.00 Lunch i Lovisa, Degerby gille

Kl. 13.00–14.30 Guidad rundvandring till fots i 1700- och 1800-talets Lovisa. Småstadsliv och kulturhistoria med guide Agneta Longhurst.

Kl. 15.00–17.00 Besök på Malmgård i Pernå (herrgården samt gårdsbutiken) samt kaffe.

Kl. 17.00 Start tillbaka mot Helsingfors

Ca kl. 18.00 Beräknad ankomst i Helsingfors

* * * * * *

Föredragsafton 9.4.2015 – Gunnar Mickwitz pristagaren: The Defense of ”an Unconscionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964 


Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton torsdagen den 9 april 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Föredraget hålls av FM Jonathan Lagerquist under rubriken: The Defense of ”an Unconscionable Experimentation with Ignorance”; The Legal Battle over Public Education in Prince Edward County Virginia, 1959−1964.

Jonathan Lagerquist tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia år 2014. Hans arbete behandlar den amerikanska medborgarrättsrörelsens rättshistoria och den juridiska tvisten kring beslutet att stänga alla offentliga skolor i Prince Edward County i delstaten Virgina i Förenta staterna mellan åren 1959–1964. Skolstängningarna var ett försök att motverka federala beslut om upphävandet av rassegregationen i USA och innebar att mer än 1 700 elever blev helt utan skolutbildning. Den rättsprocess som följde var en milstolpe i den amerikanska medborgarrättsrörelsens juridiska historia.

Efter föredraget följer en diskussion med professor Mark Miller kring motståndet mot den amerikanska medborgarrättsrörelsen och den rättshistoriska kontexten.

Föredraget och diskussionen förs på engelska. Frågor på svenska från publiken är även välkomna.

Föredragsaftonen arrangeras av Historiska föreningen i samarbete med Amerikanska ambassaden och The American Resource Center.

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

Den som har makt över det förflutna har makt över framtiden. Den som har makt över nutiden har makt över det förflutna.”

 

* * *

Teaterbesök med samtal 21.4.2015: ”1984” – ”Den som har makt över det förflutna har makt över framtiden. Den som har makt över nutiden har makt över det förflutna.”


Föreningen ordnar ett samtal med professor Henrik Meinander och teaterchef Johan Storgård åtföljt av ett teaterbesök för att se pjäsen ”1984” på Svenska Teatern, tisdagen den 21 april 2015.

Henrik Meinander leder forskningsprojektet ”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020”. Projektet undersöker de långa linjerna i den finska och svenska demokratins historia utgående från sådana aspekter som geopolitik, politisk kultur och det världsekonomiska läget.

Före pjäsen diskuterar professor Meinander kring demokrati, samtidshistoria och framtid med utgångspunkt i Orwells välkända citat ovan. Samtalet kretsar kring frågor om vad som för närvarande är den finska demokratins utmaningar och hur historien kan hjälpa oss att förutse demokratins framtida förändringar. Teaterchef Johan Storgård ger en inblick i uppsättandet av pjäsen.

Datum: Tisdagen den 21 april 2015

Klockslag: Diskussionstillfället börjar 17.15, samling vid teaterns entré, Norra Esplanaden 2. Pjäsen börjar kl 19.00, Amos-scenen

Anmälan: Bindande anmälan senast 8.4.2015  till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn. 040 720 6460

Pris: Biljetterna kostar 20 euro. Föreningen subventionerar sina medlemmar till en del av biljettpriset. Betalade biljetter återbetalas inte. Antalet platser är begränsat. Det är givetvis möjligt att delta i bägge eller endast någondera programpunkten. Diskussionstillfället är gratis.

Betalning: Biljetterna betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 (senast 10.4.1015).

 

* * *

Vårmöte med föredrag 24.3.2015

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

·      Verksamhetsberättelse för år 2014

·      Bokslut för år 2014

·      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken:


”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”


Hanna Lindberg disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi år 2014 med avhandlingen Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. I avhandlingen analyseras betydelsen av kön i den vetenskapliga socialpolitiken vid 1900-talets mitt, i synnerhet med fokus på Heikki Waris (1901–1989) produktion. Waris var Finlands första professor i socialpolitik, som efter andra världskriget etablerades som ett akademiskt ämne vid de finländska universiteten, och Waris blev känd som en av tidens främsta auktoriteter på den finländska socialpolitiken. 

* * *

Museibesök 11.3.2015: ”Helande vatten” 

Historiska föreningen inbjuder till museibesök onsdagen den 11 mars 2015 kl. 18.00 på Esbo Stadsmuseum i Hagalund. Vi besöker utställningen ”Helande vatten” som ger en introduktion i badandets och hälsovattnens historia från termerna i antikens Rom via Esbo hälsobrunn till dags dato. Föreningens medlemmar visas runt i utställningen av historiker, FM Anna Wilhelmson från Esbo stadsmuseum.

Museet har gratis inträde fr.o.m. kl. 18.00. Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Esbo Stadsmuseum finns i utställningscentret WeeGee i Hagalund (Flitarvägen 5). Vi samlas i museets entré senast kl. 18.00.

Mer information om museet och utställningen: http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/sv-FI

 

* * *

Finska historiedagarna XVI i Lahtis 2015

 

Historiska föreningen inbjuder till det svenskspråkiga programblocket under de finska historiedagarna den 7 februari 2015 i Sibeliushuset, i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Anmälan senast 4 februari med webblanket  eller till föreningens sekreterare Nina Johansson, e-post: nina.johansson(AT)helsinki.fi, tfn: 040-7206460

Avfärd: Lördag 7.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors Turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

HemfärdKl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad – föreningen står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

 

PROGRAM


Kl. 10.00–12

Kosmopolitism och sekelskifte

FD Stefan Nygård: Nordiska intellektuella mellan centrum och periferi kring 1900

FM Julia Dahlberg: Helena och Edvard Westermarck: intelligentsia i Finland? 

12–13 Lunch

13.00–14.30

Övertygelse och handling

FM Sture Lindholm: Ernst Wikstedt: Från Tenala till Moskva och tillbaka

FM Nina Johansson: Eirik Hornborg: För lag och fosterland

Kaffe


15.00–16.30

Nysatsningar inom digital humaniora

FD Maria Vainio-Kurtakko (SLS): Albert Edelfelts brev: en digitalutgåva med nya horisonter

FM Johan Kylander (SLS): Biografiskt lexikon för Finland: ett nationellt projekt

 

Busstransporten sponsoreras av Helsingfors svenska kulturförening

Välkommen!

 

Aktuellt