c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2013

Höstmöte

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen den 26 november 2013 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, sal 404 (Kyrkogatan 6).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Verksamhetsplan för 2014
 • Budget för 2014 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av ordförande för 2014
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2014–31.12.2015. I tur att avgå: Sophie Holm, Michaela Bränn och Lotta Nylund.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2014–31.12.2015. I tur att avgå: Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2014
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2014
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil. dr Malte Gasche som talar utgående från sin doktorsavhandling:

 

”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa”

Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945

 

Fil.dr Malte Gasche, som har varit knuten till Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet, disputerade 2012 vid Humboldt-Universität zu Berlin. Avhandlingen Der ”Germanische Wissenschaftseinsatz” des ”Ahnenerbes” der SS, 1942-1945 behandlar den av Heinrich Himmler grundade organisationen ”Fädernas arv” och dess verksamhet i Norden och närliggande områden. I avhandlingen undersöker Malte Gasche hur man inom denna organisation av vetenskapsmän uppfattade banden mellan det germanska och det nordiska, samt vilka planer man skisserade upp för en gemensam framtid.


* * *

Historiska föreningen i Finland presenterar

 

Det sjätte Gösta Mickwitz-seminariet

 

Finlands historiska minoriteter i fokus

 

Onsdagen den 13 november 2013 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, sal 505.

Kl. 15.00

Välkomstord, ordförande Peter Stadius

Fil. dr Ainur Elmgrén: Tatarerna i Finland – ”Vårt hemliga vapen”

Docent Simo Muir: Juutalaiset vähemmistönä itsenäisessä Suomessa 1918–1945

Kl. 16.20

Kaffepaus

Kl. 16.45

Professor Henrik Meinander: Finlandssvenskarna, en minoritet?

Professori Veli-Pekka Lehtola: Saamelaiset, suomalainen vähemmistö ja Pohjolan kansa

Kl. 18.00

Det sjätte Gösta Mickwitz-priset utdelas.

Föredrag av pristagaren docent Panu Pulma: Romerna – den okända minoriteten

Kl. 19.00 Pristagarens skål

 

Det sjätte Gösta Mickwitz-priset tilldelas docent Panu Pulma. Läs pressmeddelandet.

Seminariet är gratis. Föreningens sekreterare Sophie Holm tar emot frivilliga förhandsanmälningar för att underlätta de praktiska arrangemangen: sophie.holm[at]helsinki.fi eller 040 54 72 712.
 

 

***

Jarl Galléns pris 2013

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till prisutdelning och föredrag av pristagaren torsdagen den 26 september 2013 kl. 16.00 i Vetenskapernas hus, sal 102, Kyrkogatan 6.

Föreningens medlemmar hälsas välkomna till utdelningsceremonin av Jarl Galléns pris. Priset delas ut till en renommerad nordisk medeltidshistoriker i samband med en konferens som arrangeras av Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet), Glossa och Historiska föreningen med stöd av Thure Galléns stiftelse.

Det fjärde Jarl Galléns pris tillfaller professor Lars Boje Mortensen. Titeln för hans föredrag är:

 

The Rise of Prose – a Comparative View

Greek, Latin, Old French, and Old Norse

 

Lars Boje Mortensen är professor i antikens och medeltidens kulturhistoria vid Syddansk Unviersitet i Odense och chef för Centre for Medieval Literature (CML) förankrat både i Odense och i York. Han har en bakgrund inom klassisk och medeltida latinsk filologi och disputerade med en avhandling om medeltida historiografi i Italien. Lars Boje Mortensen har tidigare varit professor i Bergen. CML uppkom genom hans internationella och tvärvetenskapliga forsknings-samarbete.

Jarl Galléns pris har utdelats sedan 2004. Tidigare pristagare är Sverre Bagge, Monika Hedlund och Anders Andrén.

Förhandsanmälan senast 20.9 till piia.lempiainen[at]helsinki.fi

 

***

 

Miniseminarium

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till miniseminarium och utställningsbesök torsdagen den 29 augusti 2013 kl. 16.30.

 

Miniseminariet Republikens offentliga rum, kl. 16.30–18 i Helsingfors uni-versitets huvudbyggnad (Auditorium III, gamla sidan, ingång från Senatstorget):

 • Fil. dr Jukka Relas: Presidentinlinnan sisustus ja esineet
 • Professor Laura Kolbe: Maktens byggnader och offentliga rum i huvudstaden

 

Därefter fortsätter vi till Ateneum, där vi visas runt på utställningen:

 

Slottets skatter

Konst från Presidentens slott

 

Medan Presidentens slott renoveras har allmänheten en unik chans att se de skatter som vanligtvis är undangömda för en större publik. Utställningens kärna utgörs av den kejserliga konstsamlingen och verk som Ateneum deponerat i Presidentens slott, men den innehåller också en hel del värdefulla föremål, bl.a. i form av en festdukning. Inom ramen för utställningen visas konst av bland annat Albert Edelfelt, Werner Holmberg, Ferdinand von Wright, Hjalmar Munsterhjelm och Akseli Gallen-Kallela.

 

Inträde till Ateneum till självkostnadspris. Guidningen börjar kl. 18.30.

 

***

 

Historiska föreningens vårexkursion 18.5 till Västra Nyland:

 

Lokalsamhälle och historiekultur

 

Huvudmålet för exkursionen, som infaller på Raseborgsdagen, är Gardberg Center i Karis. Centret är ett lokalhistoriskt utvecklingscentrum i Raseborg med uppgift att sammanföra hobbyhistoriker och yrkesforskare. Man arrangerar t.ex. kontinuerligt minnestalkon där stationssamhällets lokalhistoria dokumenteras för eftervärlden. Verksamhetsledare Torsten Bergman presenterar centret för oss.

För mera information se www.gardbergcenter.hembygd.fi

 

På vägen till Karis bekantar vi oss med valda delar av Västra Nylands rika historiekulturella utbud: Porkalaparentes, pansarfordon och minnesmärken.

 

Program

kl. 9.00 Bussen avgår utanför Kiasma.

kl. 10-12 Degerby Igor museum (Ingå): guidning + kaffe

kl. 12-14 Museet Kanonerna vid Torp (Ingå): besök inkl. sopplunch + kaffe

kl. 14.30 Minnesmärket över de avrättade röda i Västankvarn (Ingå) presenteras av Aapo Roselius

kl. 15.30 Gardberg Center i Karis: presentation + kaffe

kl. 17.00 Hemfärd

 

Pris: 20 €/person (studerande 15 €). Priset inkluderar busstransport, museibesök, lunch och kaffe.

 

Bindande anmälningar senast måndagen den 13 maj till Sophie Holm per e-post sophie.holm[AT]helsinki.fi eller per telefon 040-5472712 (inte 1-7.5). I samband med anmälan anges möjliga specialdieter (allergier/vegetarisk). Deltagaravgiften betalas senast 13.5.2012 på föreningens konto FI1640551140001011 (uppge Karis 2013 i meddelandefältet).

 

Resan understöds av Stiftelsen Tre Smeder

 

***

VÅRMÖTE


Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen den 4 april 2013 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 • Verksamhetsberättelse för år 2012
 • Bokslut för år 2012
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet följer kl. 18 ett seminarium om kvinnor och bildning på 1800-talet:
 

 

Historiska föreningen inbjuder till seminarium torsdagen den 4 april 2013 kl. 18.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6, under temat:
 

Kvinnor, utbildning och samhälle i 1800-talets Finland

 

Program:

 • Fil.mag. Ingeborg Rask: Skolor och bildning för flickor 1840–1870
 • Fil.mag. Mathias Haeggström: Kvinnobilden i 1860- och 1870-talens finländska bildningsdebatt
 • Fil.dr Maria Vainio-Kurtakko: Hulda von Borns och Ellan de la Chapelles tankar om utbildning, böcker och äktenskap. Bildning och social praktik 1870–1890

Efter föredragen följer paneldiskussion under ledning av fil.dr h.c. Rainer Knapas.

Flickors och kvinnors bildning var ett viktigt diskussionsämne under hela 1800-talet. Stora samhällsförändringar skapade en ny roll för den borgerliga kvinnan. Hon ansågs i egenskap av maka och mor utöva ett stort inflytande på statens utveckling. Därmed började man allt mera rikta blickarna mot flickornas uppfostran och en stor efterfrågan på skolor för flickor ur den bildade klassen uppstod. Samtidigt rådde inte konsensus angående vilken typ av skol-undervisning och utbildning som ansågs passande för kvinnor eller om kvinnan var lämpad för ett aktivt samhällsdeltagande utanför hemmet, i offentligheten. Seminariet belyser 1800-talets diskussioner ur tre perspektiv: uppkomsten av nya skolor, kvinnobilden i bildningsdebatten och adelskvinnornas konkreta bildningsmöjligheter i slutet av seklet. Fil.mag. Mathias Haeggström tilldelades Gunnar Mickwitz-pris 2012.

 

***

 

FÖREDRAGSAFTON

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton onsdagen den 20 mars 2013 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 312, Kyrkogatan 6.

 

Föredrag av fil. dr Elisabeth Stubb som talar utgående från sin doktorsavhandling:

 

Med rätt som argument

Leo Mechelin och och den finska frågan

 

Elisabeth Stubb disputerade 2012 i historia vid Helsingfors universtiet med avhandlingen Rätt som argument. Leo Mechelin och finska frågan 1886–1912. I avhandlingen undersöker hon den ”finska frågan” kring sekelskiftet 1900, och den uppmärksamhet som man försökte nå ute i Europa från finsk sida. Senator Leo Mechelin var centralgestalten i denna kampanj för storfurstendömet Finlands rätt till självbestämmande. Strategin byggde till centrala delar på en statsrättslig tolkning om lag och rätt, vilken skull bli central för den konstitutionella tanken i landet. Stubb utreder vilka instanser och grupperingar i Europa som var mottagliga och beredda att engagera sig i Finlands sak. Kunde dessa kretsar bedöma och inverka på om det fanns någon grund för finländarnas anspråk på att rätten låg på Finlands sida?

 

***

Historiska föreningen inbjuder till de

Finska historiedagarna XIV Lahtis 9.2.2012 kl. 1018

 

Historiedagarna hålls också i år i Sibeliushuset i Lahtis. Det svenska programmet äger rum på samma plats som det övriga programmet under historiedagarna. Det innebär att vi följer historiedagarnas allmänna tidsschema och att deltagarna har lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande panelen (på finska) kl. 16.45–18.

 

Svenskspråkigt programblock:

Sverige och Finland i kalla krigets geopolitiska malströmmar

 

10.00-12.00

 • Programmet öppnas: Docent Peter Stadius, ordförande i Historiska föreningen
 • Docent Mikko Majander (Helsingfors universitet): Finlands nordiska orientering efter andra världskriget
 • Fil. mag. Mirja Österberg (Helsingfors universitet): K-A Fagerholm och Norden som samhällspolitisk modell

13.00-14.30

 • Fil. dr Henrik Berggren (Stockholm): Olof Palme mellan öst och väst
 • Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Kalla kriget, Finlands mest finska epok

15.00-16.30

 • Professor Kent Zetterberg (Försvarshögskolan): Sveriges kärnvapenprogram och den nordiska balansen
 • Slutpanel: Sveriges betydelse för Finland och vice versa under kalla kriget

 

Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se www.suomalaisethistoriapaivat.fi

 

Avfärd: Lördag 9.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Kesälahden Linja) från Kiasmas turisthållplats. Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

 

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan senast 2.2  till Sophie Holm per e-post: sophie.holm[AT]helsinki.fi; tfn: 040-5472712.

Förfrågningar: Peter Stadius 050-5256418.

 

***

 

FÖREDRAGSAFTON 24.1.2013

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton torsdagen den 24 januari 2013 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6.

 

Kvällens tema:

 

Matti Klinge: en historikers memoarer


Den första delen av professor Matti Klinges memoarer Kadonnutta aikaa löytämässä (Siltala) utkom i november 2012. I boken behandlar Klinge sin barndom, familjebakgrund, skoltid och sina universitetsstudier 1936–1960. Matti Klinges väl kända intresse för dagböcker och personhistoria har skapat stora förväntningar på dessa memoarer, som utgör en detaljerad, gedigen och tankeväckande mural över en epok.

Matti Klinges bok ger upphov till många tankar kring memoarförfattande, genealogi, bemärkta personers lebenslauf, samhällsvärderingar och historie-skrivning i allmänhet. Matti Klinge presenterar och diskuterar memoarerna i samtal med författare Sirpa Kähkönen.

 

Samkväm efteråt på restaurant Rodolfo

Aktuellt