c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2012

PROGRAMAFTON 12.12.2012: VARUHUSET STOCKMANN

 

Historiska föreningen  inbjuder till programafton onsdagen den 12 december 2012 kl. 16.30 i varuhuset Stockmann, Alexandersgatan 52 B, 8 vån. Samling i aulan. B-trappan ligger intill huvudingången.

 

VARUHUSET STOCKMANN 18622012

Varuhuset Stockmann, Helsingfors sociologiska centrum, firar 150 års jubileum detta år. I samband med jubileet publicerades också historieverket Galna dagar – svindlande tider (Siltala). Två av de fyra författarna, forskningschef Minna Sarantola-Weiss och museilektor Anna Finnilä, presenterar varuhusets historia och roll som institution i vår huvudstad.

Varuhuset idag representeras av informatör Anna Bjarland.

Kaffeservering – Välkommen!

 

***

 

PROGRAMAFTON  28.11.2012: ÖRNARNAS SKUGGOR

 

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 28 november 2012 kl. 17.30

i Riksarkivet, Fredsgatan 17. Vi ser utställningen:

ÖRNARNAS SKUGGOR
Finland år 1812

Programaftonen inleds med ett seminarium kring temat för utställningen och utställningsboken. Vi lyssnar till anföranden av:

 • Riksarkivarie Jussi Nuorteva: Finland år 1812
 • Professor Matti Klinge: I Napoleons skugga
 • Docent Jyrki Paaskoski: Gamla Finlands införlivande i Storfurstendömet

 

Efter seminariet ser vi utställningen under ledning av forskare, fil. mag. Pertti Hakala.

Lätt buffé

Tillställningen tar slut kl. 20.

VÄLKOMMEN!


    * * *

HÖSTMÖTE

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 14 november 2012 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, sal 404 (Kyrkogatan 6).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Verksamhetsplan för 2013
 • Budget för 2013 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av ordförande för 2013
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2013–31.12.2014. I tur att avgå: Aapo Roselius, Magdalena af Hällström och Mikael Nyholm.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2013–31.12.2014. I tur att avgå: Nils Erik Villstrand, Eljas Orrman, Henrika Tandefelt och Rainer Knapas.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2013
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2013
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.lic. Jennica Thylin-Klaus som talar utgående från sin doktorsavhandling:

 

”Den finländska svenskan” 1860–1920: tidig svensk språkplanering i Finland ur ett idéhistoriskt perspektiv

 

Jennica Thylin-Klaus disputerade 2012 med en avhandling om tidiga språkdiskussioner kring rättstavning och särdrag (finlandismer) i svenskan i Finland. En av avhandlingens centrala frågor är vilka idéer och ideologier som påverkade språkplaneringen, t.ex. hur särdragsdebatten kan förstås mot bakgrund av den svensknationella mobiliseringen och konstruktionen av en finlandssvensk identitet. Åsikterna om särdragen studeras utgående från en uppdelning i en överlevnadsstrategi kontra national-liberala synpunkter, där den förstnämnda var dominerande.

 

VÄLKOMMEN!

 

* * *

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton torsdagen den 11 oktober 2012 kl. 16.30 i Didrichsens konstmuseum, Granviksgränd 1 (Granö, Helsingfors).

 

Vi ser utställningen:

MAYA III

LIfe – Death – Time

 

Utställningen presenterar mayafolkets dualistiska världsbild och uppfattning om liv, död och tid. Speciellt riktas uppmärksamhet på mayakalendern och dess exakta tidsmätning i samband med den stora årscykelns avslutning, som enligt mayakalendern infaller den 21.12.2012. I utställningen visas föremål från Guatemalas Nationalmuseum och Popol-Vuh museet. Utställningen presenteras av universitetlektorn i Latinamerikastudier (Helsingfors universitet), docent Harri Kettunen, som har medverkat i utställningens uppförande. Presentationen är på finska.

Inträde gratis för föreningens medlemmar. Vi samlas vid ingången kl. 16.30.

Bussar: 194, 195 från Elielplatsen/plattform 36 samt 503−506.

 

***

 

Historiska föreningen ordnar en höstresa till Tallinn för föreningens medlemmar 8–9 september med temat:

Från Reval till Tallinn – från provinsstad till industristad

 

Resan ger en inblick i hur staden förändrades under senare delen av 1800-talet från det småskaliga medeltidsaktiga Reval till den betydande hamn- och industristaden Tallinn. Vi överspänner tidsaxeln från det ryska imperiets sista år och den första estniska republiken till skapandet av en modern sovjetisk storstad. Den snabba utvecklingen har bevarats i stadslandskapet i form av industripalats i olika stilar och unika arbetarbostadsområden från sekelskiftet 1900. I dag är Tallinn en pionjär i återanvändandet av gamla industrianläggningar i kulturellt syfte. Under resan bekantar vi oss med industristadsdelar och fabriker som förvandlats till bostadskomplex eller kulturanläggningar. Vi besöker också det nya marinmuseet Lennusadam, som öppnades i maj 2012 i den gamla hangar som byggdes 1916−1917 som en del av Peter den stores sjöfästning för Tallinn-Porkala.

Pris för föreningens medlemmar: 85 €/person (studentpris 75 €).

Priset inkluderar båtresor (Helsingfors–Tallinn–Helsingfors), övernattning i dubbelrum på Economy Hotel (adress: Kopli 2c), måltider (lunch lö-sö och middag lö) samt inträdesavgifter och officiellt program. För övernattning i enkelrum tillkommer en avgift på 25 €.

Bindande anmälningar senast måndagen den 6 augusti till Sophie Litonius per e-post: sophie.litonius[at]helsinki.fi eller per telefon 040-5472712. Resans deltagarantal är begränsat till 30 personer. I samband med anmälan anges eventuellt önskemål om att få övernatta i enkelrum, samt möjliga specialdieter (allergier/vegetarisk).

Reseavgiften inbetalas på Historiska föreningens konto, FI1640551140001011 senast den 6 augusti. Skriv ”Tallinn” i meddelandefältet. Avgiften återbetalas ej vid avbokat deltagande efter 6.8.2012.

 

Reseprogram Tallinn 8–9.9.2012

 

Lördag 8.9

9.15 Samling vid Magasinterminalen
10.00 Avång med Linda Line
11.30 Ankomst till Tallinn, skjuts till hotellet, incheckning
12.15 Lunch (restaurang Gusto)
13.30 Föredrag:

 • Aapo Roselius: Revals moderniseringsprocess 1890–1930
 • Mait Väljas, forskare vid Estlands arkitekturmuseum

15.30 Stadsguinding till fots under Mait Väljas ledning mot Lennusadam, det nya marinmuseikomplexet
16.30 Lennusadam
18.30 Vi promenerar mot restaurant F-hoone.
19.00 Middag (F-hoone)

Söndag 9.9

9.00 Utcheckning och lastning av bagage i bussen
9.30 Avfärd med buss: Vi ser ”sovjetstadsdelarna” Kopli och Õismäe.
12.30 Lunch (Restaurang Kaspi)
14-16 Lasnamäe, Pirita (bl.a. sångstadion Lauluväljak och Bronssoldaten på sin nya plats)
16.30 Bussen lämnar oss vid båtterminalen
17.00 Båten avgår till Helsingfors
18.30 Ankomst

Obs! Utöver båtresan och en utflykt med buss rör vi oss till fots. Trots att avstånden är rätt korta blir det en hel del att promenera, vilket kan vara skäl att komma ihåg i valet av bagage. Pass eller officiellt id-kort med!
 

 

***

 

Vårexkursion till Verla

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till vårexkursion lördagen den 19 maj 2012.

Verla träsliperi och pappfabrik är en unik industrimiljö i norra Kymmenedalen. Fabriksmiljön kompletteras av arbetarbostäderna och forsen med kraftverk. Verla träsliperi grundades 1872 av ingenjör Hugo Neuman och fabriken övertogs av Kymmene Aktiebolag år 1922.  Produktionen upphörde sommaren 1964 och maskinerna stannade, men både byggnader och maskiner blev kvar på sina platser. Sedan 1972 fungerar fabriken som ett museum, där besökaren kan bilda sig en uppfattning om gångna tiders arbetsförhållanden och arbetsmetoder, medan brukssamhället erbjuder utmärkta möjligheter att förstå industriarbetarnas och deras familjers liv och levnadsmiljö. Verla inskrevs på UNESCO:s världsarvslista 1996.

I museiområdet finns flera små butiker och hantverksverkstäder där lokala hantverkare presenterar och säljer sina produkter.

 

Program

 

Kl. 9.00 Start från Elielplatsen, spår 19 (OBS! ny samlingsplats), som ligger bakom hotell Holiday Inn sett från Elielplatsen. Charterbusstationen har gemensam perrong med M och A-tågen.

Kl. 11.15 Ankomst Verla

Kl. 11.30 Guidning på svenska

Kl. 12.30 Lunch på Makasiinikellari intill museet.

Kl. 14.45 Start tillbaka

Kl. 17.00 Beräknad retur till Helsingfors (Elielplatsen)

Programmet med reservation för ändringar.

Anmälan senast måndagen den 14 maj till Sophie Litonius per e-post sophie.litonius[@]helsinki.fi eller telefon 040-54 72 712. Vänligen meddela eventuella specialdieter. Anmälan är bindande.

Pris: 25 € (20 € för studerande), inkluderar program och lunch. Eventuellt kaffe under bussresorna ingår ej. Deltagaravgiften betalas senast 14.5.2012 på föreningens konto FI1640551140001011 (uppge ”Verla” i meddelandefältet).

 

***

 

Föredragsafton

 

Historiska föreningen r.f. inbjuder till föredragsafton tisdagen den 24 april 2012 kl. 18 i Vetenskapernas hus, sal 309, Kyrkogatan 6.

Fil. dr Annette Forsén talar utgående från sin doktorsavhandling:

Deutschland, Deutschland über alles –

Tysk föreningsverksamhet i Finland och Sverige 1910‒1950

 

Annette Forsén disputerade 2012 vid Helsingfors universitet med en avhandling om hur den politiska utvecklingen i Tyskland speglade sig i tysk förenings-verksamhet i Finland och Sverige under 1900-talets första hälft, det vill säga under en period då Tyskland styrdes av fyra helt olika regimer. Avhandlingen tangerar också finsk och svensk utrikes-, utlännings- och föreningspolitik. Dessutom undersöker Forsén hur den tyska nationella identiteten konstruerades inom föreningarna via användandet av flaggor, sånger och festligheter samt genom att hylla statsöverhuvud. Bl.a. visar hon hur de tyska föreningarna långt efter 1918 anknöt till det kejserliga Tyskland samt hur NSDAP efter 1935 försökte likrikta den tyska föreningsverksamheten genom att införa arierparagrafer och tyska ledarprinciper.

Samkväm efteråt på restaurant Zinnkeller

 

***

 

Vårmöte och föredrag

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 28 mars 2012 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 405, Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

•    Verksamhetsberättelse för år 2011
•    Bokslut för år 2011
•    Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
 

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.mag. Sophie Litonius under rubriken:

Vänner, kolleger och gynnare

 

‒ Augustin Ehrensvärd och namngivningen av fästningsverk i Finland

 

Varför bär Sveaborgs bastioner och andra fästningsverk namn som Zander, von Fersen, Ära och Godt Samvete? Till vems ära namngavs bastionerna Ungern och Rosen i Lovisa? Fil.mag. Sophie Litonius belönades med Gunnar Mickwitz pris 2011 för sin avhandling pro gradu om namngivningen av fästningsverk i Finland under Augustin Ehrensvärds tid (se pressmeddelande). I sin undersökning lyfter Litonius fram namnens konkreta koppling till den politiska arenan i Stockholm, men också deras idéhistoriska bakgrund i samtidens värdesystem. Ehrensvärds namnval vittnade om en medveten strävan efter att hedra gynnare och underordnade i hopp om fortsatt politiskt stöd respektive hängivenhet i arbetet, en praxis som var nydanande.

 

***

 

Historiska föreningen inbjuder till föredrags- och museiafton torsdagen den 8 mars 2012 med temat Carl Larsson.
 

Tid och plats: kl. 17.00 Universitetets huvudbyggnad, auditorium III.
 

Vi inleder aftonen med ett föredrag av fil. dr Elina Larsson:

Hemidealet såsom Carl Larsson presenterade det

 

Elina Larsson disputerade 2011 i kulturhistoria vid Åbo universitet med avhandlingen Carl Larssonin Ett hem − ideaalisen kodin resepti
 

Sedan vandrar vi till Ateneum där vi kl. 18.30 guidas på utställningen:

Carl Larsson: På spaning efter det goda livet

 

Museiinträde till självkostnadspris: grupprabatt 10€

OBS! Reservera jämna pengar.

 

***

 

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XIII Lahtis 11.2.2012 kl. 10−18
 

Tema
På spåret
De nya kommunikationsformernas revolution
 

Historiedagarna hålls också i år i det berömda Sibeliushuset i Lahtis. Det svenska programmet äger rum på samma plats som det övriga programmet under historiedagarna. Det innebär att vi följer historiedagarnas allmänna tidsschema och att deltagarna har lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande panelen (på finska) kl. 16.45–18. För närmare information om hela programmet se länk
Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna (programhäfte utkommer under januari).

Avfärd: Lördag 11.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Kesälahden Linja) från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Kaffe.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning.
Anmälan senast 2.2  till Sophie Litonius per
– e-post: sophie.litonius(AT)sls.fi
– tfn: 040-5472712

Förfrågan: Peter Stadius 050-5256418

 

PROGRAM

Svenskt program vid Finska historiedagarna XIII Lahtis 11.2.2012 kl. 10–16.30 Sibeliushuset, Ankkurikatu 7


På spåret
De nya kommunikationsformernas revolution

10.00    Programmet öppnas
Docent Peter Stadius, ordförande i Historiska föreningen

Bergensbanen
En reise i norsk natur, kultur og historie

Lektor Michael Hopstock, Oslo

11.15    Ankomster och avfärder
Finska författare på tågresa i Europa
Fil. dr Kristina Ranki, Helsingfors

12.00    L u n c h

13.00    ”Reise vilde vi”
Järnvägens revolution i tanke och rum
Docent Peter Stadius, Helsingfors

14.00    Saima kanal
Insjö-Finlands fönster mot världen

Docent Jyrki Paaskoski, Punkaharju

14.45    K a f f e

15.15    Nyheter från världen
Telegrafen och opinionsbildningen i Norden på 1800-talet

Fil. dr Jonas Harvard, Östersund/Stockholm

16.00    De nya kommunikationsformerna och den samhälleliga utvecklingen
Paneldiskussion mellan föreläsarna. Moderator: fil. lic. Henry Rask

16.45    Avslutning

Arrangörer:
Finska historiedagarna XIII i Asikkala och Lahtis 11–13.2.2012 arrangeras av en särskild programkommitté under ledning av chefredaktör Janne Virkkunen. För det svenska programmet svarar Historiska föreningen i Finland.

Aktuellt