c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2008

Programkväll och julsamkväm

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal 205).

Fil.mag. Eva Gädda, Gunnar Mickwitz-pristagare 2007, håller föredrag under rubriken:

”LOF SKE DIG, KRIST, EWINNERLIG” Zacharias Topelius psalmer i 1886 års psalmbok

Topelius var en av de mer betydelsefulla medlemmarna i psalmbokskommittén för 1886 års psalmbok. Arbetet i kommittén blev utdraget med många inblandade och för Topelius del inleddes det redan 1867. Han satte stort värde på uppdraget och gav det tidigt hög prioritet. I psalmboken ingår 500 psalmer och av dessa är 30 psalmer skrivna av Topelius och 13 översatta av honom. Magister Gädda har undersökt hans egna psalmer ur historiska, litteraturvetenskapliga och teologiska synvinklar och ställt frågor som: Hurudan var Topelius som psalmdiktare, vilka trosuppfattningar framkommer i psalmerna och hur passade hans psalmer in i den historiska kontexten?

Efteråt bjuder föreningen på vin och pirog på Café Engel (Alexandersg. 26).

Förhandsanmälningar ombedes senast den 24 november till Malin Bredbacka-Grahn, per e-post: malin.bredbacka(AT)gmail.com eller per telefon: 050-3433544.

VÄLKOMMEN!

* * * 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte tisdagen den 28 oktober 2008 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 405.

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2009
  • Budget för 2009 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av ordförande för 2009
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2009-31.12.2010. I tur att avgå: Aapo Roselius, Laura Mattsson och Johan Kylander. Maria Vainio-Kurtakko avgår av familjeskäl från styrelsen, varvid även hennes plats bör besättas för perioden 1.1.2009-31.12.2009
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2009-31.12.2011. I tur att avgå: Max Engman, Matti Klinge, Henrik Meinander och Eljas Orrman
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2009
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2009
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av Pia Forssell under rubriken:

Runeberg, förläggarna, pengarna och forskarna
FD Pia Forssell disputerade i våras på en avhandling som dels undersöker J. L. Runebergs förlagskontakter och hans honorar, dels granskar de olika utgåvorna av hans verk och utgåvornas historia. I föredraget uppmärksammar hon i första hand Runebergs förhållande till sina förläggare, honoraren och den tystnad som tidigare forskning har iakttagit om dessa frågor.

Höstresa till Tartu: "Dorpat – från biskopsdöme till universitetsstad"
19-21.9.2008

Resans pris för föreningens medlemmar: 100 €/person. Priset inkluderar båt- och tågresorna (Helsingfors-Tallinn-Tarto-Tallinn-Helsingfors), övernattning i dubbelrum på hotell (www.parkhotell.ee), morgonmål, lunch och middag (fredag – söndag) samt inträdesavgifter.  

Bindande anmälningar senast måndagen den 1 september till Maria Vainio-Kurtakko per e-post: maria.vainio-kurtakko(a)helsinki.fi eller per telefon          
040 5210243 (mellan kl. 9.00-17.00) . Resans deltagarantal är begränsat till 25 personer. Anmäl er i tid för att säkra er en plats. Reseavgiften inbetalas på Historiska föreningens konto, Aktia 405511-41011 senast den 1 september. Skriv "Resa till Tartu" i meddelandefältet. Avgiften återbetalas ej vid avbokat deltagande efter 1.9.

Obs! Utöver tåg- och båtresan rör vi oss till fots. Trots att avstånden är rätt korta blir det en hel del att promenera, vilket kan vara skäl att komma ihåg i valet av bagage. Pass eller officiellt id-kort med! 

Välkomna!

Resan understöds av Sparbanksstiftelsen i Helsingfors

Reseprogram Tartu 19.9-21.9.2008

Fredag 19.9.

Kl. 11.15 samling vid Magasinsterminalen i Södra hamnen
Kl. 12.00 Linda Lines färja avgår
Kl. 13.30 Anländer till Tallinn till Linnahalli sadam, vi promenerar till gamla stan
Kl. 14.15 Lunch på restaurang Turg vid torget i gamla stan
Kl. 16.00 Samling på torget, vi promenerar till järnvägsstationen (ca 500 m) 
Kl. 16.50 Tåget till Tarto avgår, vi reser i första klass med platsbiljetter, i samma vagn finns ett café.
Kl. 19.17 ankomst till Tarto, vi promenerar till vårt hotell (Park Hotell, Vallikraavi 23) Kl. 20.20 samling utanför hotellet
Kl. 20.30 Middag på hotell Barclay (Ülikooli 8)

Lördag 20.9.

Morgonmål på hotellet
Kl. 8.45 Samling utanför hotellet
Kl. 9.15-10.15 Föredrag i Tampere Maja (Jaani 4) av Kari Tarkiainen med temat "Tartu tidigare historia och dess roll i Livland"
Kl. 10.30 – 11.15 Jaani kirik (Johanneskyrkan), föredrag av konsthistoriker Kaur Alto, som lett restaureringsarbetet. Besök i tornet.
Kl. 11.30 – 12.30 Estlands historiska arkiv (J. Liivi 4). Föredrag av arkivarie Edith Seegel (på engelska).
Kl. 12.45 Lunch på Püssirohukelder (Lossi 28)    
Kl. 14.00 – 15.45 Universitetsmuseet på Domberget, guidad tur. Museet är inrymt i den tidigare domkyrkan, som under 1800-talet fungerades om universitetsbibliotek. Vi besöker även den gamla huvudbyggnaden för Anatomiska institutionen.
Kl. 16.00 – 17.00 Universitetets huvudbyggnad, guidad tur.
Kl. 17.15 Middag på Cafe Werner, Ülikooli 11

Söndag 21.9.

Morgonmål på hotellet, inget officiellt program
Kl. 11.45 Samling utanför hotellet
Kl. 12.00 Lunch på Gruusia Saatkond (Rüütli 8)
Kl. 13.30 Samling vid Rådhustorget vid fontänen "den kyssande studenten", promenad till tågstationen  
Kl. 14.20 Tåget avgår
Kl. 16.30 Ankomst till Tallinn
Kl. 17.15 Middag på Kloostri Ait i gamla stan (Vene tänav 14)
Kl. 19.00 Samling på torget i gamla stan, promenad till hamnen Linnahalli sadam
Kl. 20.00 Färjan avgår
Kl. 21.30 Ankomst till Helsingfors

Åminne och Näse

Historiska föreningen gör en herrgårdsutflykt lördagen den 10 maj 2008. På förmiddagen besöker vi Åminne gård i Halikko. Koncernchef Björn Wahlroos förevisar huvudbyggnaden och FD Jessica Parland-von Essen berättar om biblioteket. Fil.lic. Rainer Knapas guidar oss i herrgårdsparken. Efter lunchen beser vi ruinerna av Näse kungsgård i Bjärnå under ledning av FD Derek Fewster. På Åminne kommer vi att vistas utomhus i ungefär en timme, likaså på Näse. På Näse kommer vi dessutom att gå till fots en längre sträcka i terrängen.

Programmet är följande:

kl. 8.30 start från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia).

kl. 9.40-10.10 paus i Lahnajärvi.

kl. 11.00-13.00 Åminne.

kl. 13.30-15.00 lunch i Wiurila herrgårdsrestaurang.

kl. 15.30-16.30 Näse gård / Mondola udde.

Ca. kl. 19 ankomst till Mikaelsgatans turisthållplats.

Bindande anmälningar mottages av Maria Vainio-Kurtakko endast per telefon 040-5210243, vardagar mellan klockan 10 och 17. Eftersom antalet platser är begränsat har Historiska föreningens registrerade medlemmar förtur vid anmälningen. Sista anmälningsdagen är torsdagen den 24 april. Eventuella återbud anmäles till Maria Vainio-Kurtakko endast per telefon. Vid återbud före fredagen den 9 maj återbetalas deltagaravgiften.

Priset för resan är 30 € som betalas in på Historiska föreningen r.f.:s konto: Aktia 405511-41011 senast tisdagen den 29 april. Genom inbetalningen bekräftar ni telefonanmälan. I priset ingår lunch och busstransport.

Programkväll

Historiska föreningen inbjuder till programkväll i Amos Anderssons konstmuseum Georgsgatan 27, onsdagen den 9 april 2008, klockan 18.

Paavo Castrén, professor emeritus i klassisk filologi och Pompejiprojektets ledare förevisar utställningen DOMUS POMPEIANA

Utställningen DOMUS POMPEIANA – Ett hus i Pompeji i Amos Andersons konstmuseum presenterar pompejansk vardag och fest genom ett besök i den förmögne patriciern Marcus Lucretius extravaganta hus. Huset undersöktes åren 2002-2007 av en grupp antikforskare och arkeologer vid Helsingfors universitets (Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis) under ledning av prof. Paavo Castrén. Institutet för Konst och Design i Vanda (EVTEK) står för ett betydande bidrag till forskningsprojektet genom att man där utvecklat konserveringsmetoder och har tillämpat 3D-teknik på klassisk arkeologi. Utställningen erbjuder ett unikt tillfälle att närmare studera antikens måleri. Freskerna som tillhör det arkeologiska museet i Neapel hör till de finaste bevarade exemplen på antikens måleri under romersk tid. Föreningen bekostar inträdet till utställningen.

VÄLKOMMEN!

Vårmöte

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 19 mars 2008  kl.18.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 309.

Efter mötet följer kl. 19.00 föredrag av FM Aapo Roselius: Från Peter den Store till Kalevipoeg – kampen om minnesmärken i Tallinn under 100 år

Det senaste året har frågan om det sovjetiska minnesmärket i Tallinn väckt häftiga reaktioner. Debatten och tvisten om minnesmärken i Estland och i dess huvudstad har en lång historia. Både de nuvarande och de planerade, både de förstörda och de oförverkligade monumenten, återspeglar olika sidor av stadens och Estlands identitet under det senaste seklet. FM Aapo Roselius granskar i sitt föredrag Tallinn och Estland genom dess minnesmärken.

VÄLKOMMEN!

Aktuellt