c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Verksamhet

Historiska föreningen arrangerar föredrag, diskussioner, seminarier och referat i historiska ämnen och i aktuella frågor inom den historiska vetenskapen och historieundervisningen. Därtill ordnar föreningen varje år kortare exkursioner och studiebesök.

Aktuellt

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »

12.10.2019

15.10.2019 Utställningsbesök: Caj Bremer: Finsk vardag på Finlands fotografiska museum

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands »