c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Verksamhet

Historiska föreningen arrangerar föredrag, diskussioner, seminarier och referat i historiska ämnen och i aktuella frågor inom den historiska vetenskapen och historieundervisningen. Därtill ordnar föreningen varje år kortare exkursioner och studiebesök.

Aktuellt

3.12.2019

Gunnar Mickwitz pris till filosofie magister Johanna Rehn

Filosofie magister Johanna Rehn belönas med det 28:de Gunnar Mickwitz priset för »

27.10.2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton med Marko Lamberg: ”Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 »

27.10.2019

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom »