c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Verksamhet

Historiska föreningen arrangerar föredrag, diskussioner, seminarier och referat i historiska ämnen och i aktuella frågor inom den historiska vetenskapen och historieundervisningen. Därtill ordnar föreningen varje år kortare exkursioner och studiebesök.

Aktuellt