c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte och föredrag 28.3.2012

20.3.2012

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 28 mars 2012 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 405. Efter mötet följer föredrag av fil.mag. Sophie Litonius. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt