c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte med föredrag 24.3.2015: ”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

2.3.2015

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

·      Verksamhetsberättelse för år 2014

·      Bokslut för år 2014

·      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken:

”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

Hanna Lindberg disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi år 2014 med avhandlingen Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. I avhandlingen analyseras betydelsen av kön i den vetenskapliga socialpolitiken vid 1900-talets mitt, i synnerhet med fokus på Heikki Waris (1901–1989) produktion. Waris var Finlands första professor i socialpolitik, som efter andra världskriget etablerades som ett akademiskt ämne vid de finländska universiteten, och Waris blev känd som en av tidens främsta auktoriteter på den finländska socialpolitiken. 

 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »