c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte med föredrag 24.3.2015: ”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

2.3.2015

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen den 24 mars 2015 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

·      Verksamhetsberättelse för år 2014

·      Bokslut för år 2014

·      Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av FD Hanna Lindberg under rubriken:

”Aktiva, medvetna och supande män. Mannen som ideal och problem i den socialpolitiska litteraturen vid 1900-talets mitt”

Hanna Lindberg disputerade för doktorsgraden vid Åbo Akademi år 2014 med avhandlingen Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970. I avhandlingen analyseras betydelsen av kön i den vetenskapliga socialpolitiken vid 1900-talets mitt, i synnerhet med fokus på Heikki Waris (1901–1989) produktion. Waris var Finlands första professor i socialpolitik, som efter andra världskriget etablerades som ett akademiskt ämne vid de finländska universiteten, och Waris blev känd som en av tidens främsta auktoriteter på den finländska socialpolitiken. 

 

Aktuellt