c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårmöte 6.4.2011 med föredrag: ”Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget”

9.3.2011

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 6 april 2011 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus, sal 404, Kyrkogatan 6. Efter mötet följer kl. 18 föredrag av fil.dr Aapo Roselius under rubriken: Återerövringen av Tammerfors och andra minnesspektakel – skapandet av det officiella minnet av frihetskriget.

Aktuellt