c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårexkursion 9.5.2015: Herrgårdar i Östra Nyland

18.3.2015

Vårexkursion 9.5.2015: Herrgårdar i Östra Nyland

 

Historiska föreningen gör en vårexkursion till Östra Nyland lördagen den 9 maj 2015. Vi besöker Kulla herrgård i Strömfors och Malmgård i Pernå samt bekantar oss med kultur och småstadsliv i 1700- och 1800-talens Lovisa.

Avfärd: Lördag 9.5 kl. 9.00 med abonnerad buss (Helsingfors Turistbuss) frånKiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2).

Hemfärd: Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.

Pris: 10 euro inkluderar busstransporten, inträden, guidningar, lunch samt kaffe. Föreningen subventionerar en del av priset.

Bindande anmälan senast to 30.4 per webblankett 

eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 senast vid anmälningstidens utgång. Deltagarantalet är begränsat.

 

 

Herrgårdar i Östra Nyland

Lördagen 9 maj 2015

Program

 

Kl. 9.00 Start från Helsingfors, Kiasmas turisthållplats

Kl. 10.30–11.30 Besök på Kulla herrgård i Strömfors

Kl. 12.00 Lunch i Lovisa, Degerby gille

Kl. 13.00–14.30 Guidad rundvandring till fots i 1700- och 1800-talets Lovisa. Småstadsliv och kulturhistoria med guide Agneta Longhurst.

Kl. 15.00–17.00 Besök på Malmgård i Pernå (herrgården samt gårdsbutiken) samt kaffe.

Kl. 17.00 Start tillbaka mot Helsingfors

Ca kl. 18.00 Beräknad ankomst i Helsingfors

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »