c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Vårens program inhiberat

16.3.2020

På grund av den nuvarande risken för spridning av viruset COVID-19 har Historiska föreningens styrelse idag fattat beslut om att tills vidare inhibera alla föreningens programpunkter under vårterminen 2020.

Detta innebär följaktligen att föreningens VÅRMÖTE inkommande tisdag 17 mars kommer att uppskjutas till en senare tidpunkt. Också den utannonserade föredragsaftonen med FD Jeanette Lindblom under rubriken Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet som skulle ha åtföljt vårmötet inhiberas för närvarande.

Det stadgeenliga vårmötet kommer att hållas vid en tidpunkt som meddelas senare, sannolikt under hösten. Föreningen strävar till att också arrangera den uteblivna föredragsaftonen vid ett annat tillfälle.

Aktuellt