c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i HTF 3/2013

21.11.2013

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i nästa nummer av HTF! I 3/2013 ingår bl.a. en uppsats av Mikko Heikkilä med titeln ”Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?” och av Andrej Scheglov med titeln ”’Såsom han hade itt skröpeligit liffuerne’ Beskrivningen av kung Magnus i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna”.

Aktuellt