c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i HTF 3/2013

21.11.2013

Tyngdpunkten ligger på medeltiden i nästa nummer av HTF! I 3/2013 ingår bl.a. en uppsats av Mikko Heikkilä med titeln ”Sanctus (H)e(n)ricus rex Suetie et sanctus Henricus episcopus Upsalensis – en och samme engelskfödde man?” och av Andrej Scheglov med titeln ”’Såsom han hade itt skröpeligit liffuerne’ Beskrivningen av kung Magnus i Olaus Petris krönika och i de medeltida källorna”.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »