c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit!

4.2.2016

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria (HTF 4/2015) har utkommit! Gästredaktörer: Charlotta Wolff och Johanna Ilmakunnas. 
Innehållsförteckningen står att finna på FB.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »