c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Teaterbesök ”1984” med samtal 21.4.2015:

18.3.2015

Föreningen ordnar ett samtal med professor Henrik Meinander och teaterchef Johan Storgård åtföljt av ett teaterbesök för att se pjäsen ”1984” på Svenska Teatern, tisdagen den 21 april 2015.

Henrik Meinander leder forskningsprojektet ”Demokratins drivkrafter: Kontext och särdrag i Finlands och Sveriges demokratier 1890–2020”. Projektet undersöker de långa linjerna i den finska och svenska demokratins historia utgående från sådana aspekter som geopolitik, politisk kultur och det världsekonomiska läget.

Före pjäsen diskuterar professor Meinander kring demokrati, samtidshistoria och framtid med utgångspunkt i Orwells välkända citat ovan. Samtalet kretsar kring frågor om vad som för närvarande är den finska demokratins utmaningar och hur historien kan hjälpa oss att förutse demokratins framtida förändringar. Teaterchef Johan Storgård ger en inblick i uppsättandet av pjäsen.

Datum: Tisdagen den 21 april 2015

Klockslag: Diskussionstillfället börjar 17.15, samling vid teaterns entré, Norra Esplanaden 2. Pjäsen börjar kl 19.00, Amos-scenen

Anmälan: Bindande anmälan senast 8.4.2015  till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki. fi eller tfn. 040 720 6460

Pris: Biljetterna kostar 20 euro. Föreningen subventionerar sina medlemmar till en del av biljettpriset. Betalade biljetter återbetalas inte. Antalet platser är begränsat. Det är givetvis möjligt att delta i bägge eller endast någondera programpunkten. Diskussionstillfället är gratis.

Betalning: Biljetterna betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 (senast 10.4.1015).

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »