c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Svenskt program vid Finska historiedagarna 13.2.2010

9.12.2009

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XI Lahtis 13.2.2010. Tema för programhelheten är: Mellan Alexander och Bernadotte. Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens Europa.
SE: program och anmälningsförfarande!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »