c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Svenskt program vid Finska historiedagarna 13.2.2010

9.12.2009

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna XI Lahtis 13.2.2010. Tema för programhelheten är: Mellan Alexander och Bernadotte. Finlands och Sveriges vägval i Napoleonkrigens Europa.
SE: program och anmälningsförfarande!

Aktuellt