c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016!

8.4.2016

Snart utkommer HTF:s nummer 1/2016! Numret handlar om rumslighet under medeltiden. I uppsatserna behandlas toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), finska ortnamn i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), eldens och ljusets betydelser i ”Grettis saga” (Kirsi Kanerva) samt slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »