c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programkväll och julsamkväm 27.11

17.11.2008

Historiska föreningen inbjuder till årets sista programkväll och julsamkväm torsdagen den 27 november 2008 kl. 18.00 på Historiska institutionen, Helsingfors universitet (Unionsg. 38 A, 2:a vån, sal 205). Fil.mag. Eva Gädda, Gunnar Mickwitz-pristagare 2007, håller föredrag under rubriken: ”LOF SKE DIG, KRIST, EWINNERLIG”, Zacharias Topelius psalmer i 1886 års psalmbok.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »