c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programkväll 17.3.2011: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID

3.3.2011

Programkvällen torsdagen den 17 mars 2011 har temat: VERKLIGHETENS ILLUSION: NATURALISMEN OCH DESS TID. Den inleds med ett miniseminarium vid Helsingfors universitet, som börjar kl. 17.00. Efter seminariet ser vi utställningen VARDAGENS HJÄLTAR på Ateneums konstmuseum. Efteråt samkväm vid närliggande restaurang.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »