c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programarkiv

20.5.2017 Historiska föreningens vårexkursion: Konstnärskolonin vid Tusby träsk

Historiska föreningen gör en vårexkursion till konstnärskolonin kring Tusby träsk lördagen 20 maj 2017. Exkursionen fokuserar på konstnärers, författares och kompositörers betydelse för uppkomsten av en nationell finsk identitet. Vi besöker konstnären Pekka Halonens hem och ateljémuseum Halosenniemi. Där får vi veta mer om konstnärernas liv och umgänge omkring Tusby träsk kring sekelskiftet 1900 samt se verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Venny Soldan-Brofeldt, Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt och Helmi Biese. Vi besöker även kompositören Jean Sibelius hem Ainola samt författar- och konstnärsparet Juhani Aho och Venny Soldan-Brofeldts hem Ahola. På Ainola berättar museichefen FD Hanne Selkokari om husets historia samt restaureringen av den gamla trädgården.

 

Avfärd: Lördag 20.5 kl. 10.15 med abonnerad buss (Helsingfors Turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2).

Hemfärd: Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.00.

Pris: 20 euro för föreningens medlemmar. Priset inkluderar busstransporten, inträden, guidningar, lunch samt kaffe. Programmet förverkligas med understöd av Stiftelsen Tre Smeder och Historiska föreningen subventionerar en del av priset för sina medlemmar.

Bindande anmälan senast måndag 15.5 per webblankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagaravgiften bör betalas till föreningens konto FI 1640 5511 40001 011 senast vid anmälningstidens utgång (15.5.). Vid annullering efter den 15.5 återbetalas deltagaravgiften inte. Deltagarantalet är begränsat.

 

Program

Kl. 10.15                           Start från Helsingfors, Kiasmas turisthållplats

Kl. 11–12.30                      Guidning på Halosenniemi och besök i trädgården

Kl. 12.30                           Lunch och kaffe på restaurang Mankeli

Kl. 14.30–16.00                 Guidning på Ainola med museichef FD Hanne Selkokari

Kl. 16.15                           Ahola

Kl. 17.00                           Start tillbaka mot Helsingfors

Ca kl. 18.00                      Beräknad ankomst i Helsingfors

VÄLKOMMEN MED!

 

10.5.2017 Utställningsbesök: Mannerheim jubilerar

Innevarande år har det gått 150 år sedan marskalken av Finland, friherre Carl Gustaf Mannerheims födelse. Med anledning av jubileumsåret inbjuder Historiska föreningen sina medlemmar till ett besök på Mannerheim-museet, onsdagen 10 maj 2017 kl. 17.30–19.00. Museet ligger i Brunnsparken (Kalliolinnavägen 14) och nås med spårvagnslinje 2 och 3.

Mannerheim bodde i villan i Brunnsparken 1924–1951. Sedan 1951 är villan ett museum som presenterar Mannerheims liv och Finlands historia. Hemmet är bevarat i ursprungligt skick, frånsett några rum som har byggts om till utställningslokaler. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på en guidning i den nya utställningen Entourages. Gustaf Mannerheims liv och nätverk 1867–1951 samt en blick bakom jubileumskulisserna tillsammans med museets kurator FD Kristina Ranki.

Besöket kostar 12 euro/person och kräver förhandsanmälning. Deltagarantalet är begränsat till 30 personer i anmälningsordning. Anmälningen är bindande och sker via elektronisk blankett, eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Deltagaravgiften betalas till Historiska föreningens konto (FI1640551140001011) senast fredag 5.5. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas deltagaravgiften inte.

 Varmt välkomna!

 

25.4.2017 Kvällsseminarium

Sjukdom och skönhet

Den kvinnliga kroppens kulturhistoria

FÖRÄNDRING AV DATUM OCH PLATS!

Historiska föreningen inbjuder till kvällsseminarium om den kvinnliga kroppens kulturhistoria onsdagen 25 april 2017 kl. 18.00–20.00 i Helsingfors universitets lokaler Topelia (Unionsgatan 38 D, sal D112).

Kvällen består av tre föredrag på svenska och engelska:

FD Josephine Hoegaerts, Helsinki Collegium for Advanced Studies

“Speaking as a Lady”. A Practical Guide to Vocalizing 19th Century Femininity

Before Hillary Clinton was derided for her screeching’ voice, before Margaret Thatcher sought the help of a voice therapist to sound like a prime minister, women sought – above all – to sound ’feminine’. Josephine Hoegaerts uses material such as singing manuals, scientific treatises and therapeutic pamphlets to trace how 19th century audiences expected women to sound, and how various experts thought they could teach women to adhere to these norms. Sounding properly feminine, after all, demands hard (cultural) work.

FM Evelina Wilson

”Der många äro, är nästan alltid någon illamående”. Kvinnliga ståndspersoners syn på sjukdom, hälsa och botemedel 1808–1852 i Finland

Hur såg synen på hälsa och sjukdom ut under en tid när medicinvetenskapen fortfarande blandades med folkmedicin, när effektiva mediciner och behandlingar saknades och minsta åkomma kunde leda till döden? Vad räknades till sjukdomar och hur försökte man bota dem? Evelina Wilson tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2016. I sitt föredrag behandlar hon dessa frågor utifrån fyra kvinnliga ståndspersoner.

 FD Jacqueline Spicer, Aalto-universitetet

“For the Woman Who Delights in Trimming her Person”. Experiencing Cosmetics in Renaissance Italy

How does cosmetic recipes and practice fit into dialogues of gender, sex, and health? Art historian Jaqueline Spicer has studied hairstyles and the use of cosmetics in Renaissance Italy.

Efter föredragen följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

5.4.2017 Besök och föredragsafton på Nationalbiblioteket

Nationalbiblioteket efter renoveringen

Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton och besök på Finlands nationalbibliotek (Unionsgatan 36) onsdagen 5 april 2017 kl. 18.00—20.00. Samling vid huvudentrén mot Unionsgatan, därefter inleds besöket i Monreposrummet.

Universitetsbiblioteket – numera Finlands nationalbibliotek – ritades av C. G. Engel och öppnades 1844. Därefter har byggnaden utvidgats och förändrats i flera repriser. År 1907 tillkom Rotundan, ritad av Gustaf Nyström och under 1950-talet utvidgades boklagret av arkitekt Aarne Ervi. Efter detta har biblioteket genomgått en omfattande renovering som stod färdig hösten 2015.

Besöket fokuserar på biblioteksbyggnaden och dess många skeden. Arkitekt Kati Winterhalter berättar (på finska) om det restaurerings- och renoveringsarbete som utförts. Vilka principer har styrt renoveringen av biblioteket och vad kan vi i dag se av byggnadens historia? Därefter bjuds föreningens medlemmar på en rundvandring i biblioteket tillsammans med FL Rainer Knapas som skrivit boken Kunskapens rike. Helsingfors universitetsbibliotek ‒ Nationalbiblioteket 1640‒2010. Vandringen kretsar kring bibliotekets historia i Helsingfors från 1828 till den senaste renoveringen.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

30.3.2017 Vårmöte med föredrag av Johanna Ilmakunnas ”De flitiga och sysslolösa”

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 30 mars 2017 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 404), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

* Verksamhetsberättelse för år 2016

* Bokslut för år 2016

* Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av Johanna Ilmakunnas under rubriken:

De flitiga och sysslolösa

Hur sysselsatte adeln och ståndspersoner sig och vad ansåg de som arbete i 1700-talets Sverige och Finland? Både arbetsamhet och sysslolöshet hörde hemma i herrgårdar och stadshus. Adeln uppfostrade sina barn till att tjäna kronan och fäderneslandet samt att vara arbetsamma och flitiga i vardagslivet. Studier, shopping eller förstärkande av släktband genom brev och gåvor uppfattades både som ett nyttigt arbete och som tidsfördriv. Johanna Ilmakunnas talar om sin bok Joutilaat ja ahkerat. Kirjoituksia 1700-luvun Euroopasta (2016).

Johanna Ilmakunnas är tf. professor i Finlands historia vid Åbo universitet och docent i Europas historia vid Helsingfors universitet.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

VÄLKOMMEN!

9.2.2017 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

Källor och moln

Historievetenskapen och den digitala tekniken

Historiska föreningen har glädjen att inbjuda till utdelningen av det åttonde Gösta Mickwitz-priset, torsdagen 9 februari 2017, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 505). Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

Gösta Mickwitz-priset tillfaller docent Jessica Parland-von Essen för hennes mångsidiga, initiativrika och kreativa arbete med digitala verktyg och källor, öppen data samt digitala forskningsmetoder inom historievetenskapen. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring digital teknik och historievetenskap. Seminariet diskuterar den digitala tekniken ur ett historiografiskt perspektiv. Vad innebär det för forskningen och historieskrivning som vetenskap att allt fler källor är digitala eller att forskningsresultaten publiceras digitalt? Vilka är konsekvenserna av den digitala tekniken för vårt lokala kulturarv och för den globala miljön?

Seminariet är gratis och kräver ingen anmälan. Seminariets huvudsakliga språk är svenska och engelska.

Program

Kl. 13.00 Välkomstord

Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen

Kl. 13.15

Professor Timo Honkela, Helsingfors universitet: Turning quantity into quality and making concept visible using computational means?

Verksamhetsutvecklare Henrik Summanen, Riksantikvarieämbetet: Digital potential i historiskt material

Professor Hannu Salmi, Åbo universitet: Virality and Culture: Towards the Study of Digital History

Konstdoktor Samir Bhowmik, Humboldt universitetet: The Materiality of Digital Heritage

Kl. 15.15 Utdelning av Gunnar Mickwitz pris

Docent Lars Folke Landgrén och priskommittén

Kl. 15.30 Pristagaren, docent Jessica Parland-von Essen

Kl. 16.00 Skål för pristagaren

VARMT VÄLKOMNA!

11.2.2017 Finska historiedagarna XVIII i Lahtis 2017

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 11 februari 2017 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördag 11 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 9.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Föreningen bjuder studerande medlemmar på lunch.

Bindande anmälan senast må 6.2.2017 per webblankett eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(at)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

VÄLKOMNA!

 

Svenskspråkigt program för Finska historiedagarna 2017 i Lahtis

1917–2017: Seklet som byggde Välfärds-Finland

Finska historiedagarna i Lahtis 2017 behandlar det 100-åriga Finlands historia. Det svenskspråkiga programmet uppmärksammar särskilt den finska välfärden och dess aktörer, innovationer och idéer.

Kl. 10.00-12.00: Kampen för social rättvisa på svenska i Finland

Ordförande: Julia Dahlberg

FD Matias Kaihovirta (Åbo Akademi): Skapandet av det svenska folkhemmet i Finland: FSA och välfärdsstatens etablering, 1935–1990

FD Mats Wickström (Åbo Akademi): Finlandssvensk folkdemokrati: svenskhet och socialism i Demokratiska förbundet för Finlands folk

Kl. 12.00-13.00: Lunch

Kl. 13.00-14.30: Vetenskapen och välfärdsstaten

Ordförande: Peter Stadius

FD Carl Marklund (Södertörns högskola): Mellan samsyn och expertvälde i välfärdsstaten

PM Sophy Bergenheim (Helsingfors universitet): Folkhälsan och Väestöliitto som välfärdspolitikens aktörer ca 1920–1950

Kl. 14.30: Kaffe

Kl. 15.00-16.30: Välfärdssamhällets vardag och innovationer

Ordförande: Julia Dahlberg

Docent Lena Marander-Eklund (Åbo Akademi): Att vara hemma och fru. En studie av kvinnligt liv i 1950-talets Finland

Professor Peter Stadius (Helsingfors universitet): Välfärdstatens praktiska innovationer

ÄLDRE PROGRAM

Program 2016

Program 2015

Historiska föreningens 100-årsjubileum 2014

Armfelt jubileum 2014

Program 2014

Program 2013

Program 2012

Program 2011

Program 2010

Program 2009Program 2008

Program 2007

Program 2006

Program 2005

Program 2004

Program 2002-2003

Aktuellt

1.11.2017

20.11.2017 Höstmöte och samtal med Stig-Björn Nyberg: ”Bokhuset. Människor, möten, minnen”

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte måndagen 20 november 2017 kl. 17.15 »

18.10.2017

16.11.2017 Seminarium: ”Eagles of the past and of today” International Conference at the National Archives of Finland

Historiska föreningens medlemmar har möjlighet att delta i det internationella seminarium om »

18.10.2017

31.10.2017 Kvällsseminarium med anledning av Finland 100 Helsingfors och året 1917

Historiska föreningen uppmärksammar Finlands 100 årsjubileum med ett kvällsseminarium som granskar året »