c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programafton 28.11.2012: ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812

19.11.2012

Historiska föreningen inbjuder till programafton onsdagen den 28 november 2012 kl. 17.30 i Riksarkivet, Fredsgatan 17. Vi ser utställningen ÖRNARNAS SKUGGOR, Finland år 1812. Programaftonen inleds med ett seminarium kring temat för utställningen och utställningsboken. Vi lyssnar till anföranden av riksarkivarie Jussi Nuorteva, professor Matti Klinge och docent Jyrki Paaskoski. Efter seminariet ser vi utställningen under ledning av forskare, fil. mag. Pertti Hakala.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »