c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Programafton 12.12.2012: VARUHUSET STOCKMANN 1862−2012

21.11.2012

Historiska föreningen  inbjuder till programafton onsdagen den 12 december 2012 kl. 16.30 i varuhuset Stockmann. Varuhuset, Helsingfors sociologiska centrum, firar 150 års jubileum detta år. I samband med jubileet publicerades också historieverket Galna dagar – svindlande tider (Siltala). Två av de fyra författarna, forskningschef Minna Sarantola-Weiss och museilektor Anna Finnilä, presenterar varuhusets historia och roll som institution i vår huvudstad.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »