c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2019

20.11.2019 Höstmöte och föredragsafton

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen 20 november 2019 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 312.

 

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 

 • Verksamhetsplan för 2020
 • Budget för 2020 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av styrelsens ordförande för 2020
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2020–31.12.2021. I tur att avgå: Michaela Bränn, Tomas Sjöblom och Robert Stjernberg.
 • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2020–31.12.2022. I tur att avgå: Peter Stadius, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2020
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2020
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer en föredragsafton med Marko Lamberg:

 

Malin Matsdotters liv – från en österbottnisk allmogekvinna till en levande bränd häxa

 

I början av 1630-talet flyttade den unga Malin Matsdotter från finska Österbotten till det svenska rikets huvudstad Stockholm. Cirka 40 år senare brändes Malin levande på bål, anklagad för häxeri och trolldom. I sitt föredrag berättar Marko Lamberg om sin nyutkomna bok Noitaäiti: Malin Matsintyttären tarina (SKS 2019, utkommer inom kort även på svenska) och om den rädsla för trolldom som fick hela Stockholm i sitt grepp under 1670-talet och om de fördomar som utpekade finnar som särskilt benägna att utöva svart magi.

 

Marko Lamberg är docent i nordisk historia och har tidigare varit verksam som professor vid Stockholms universitet.

 

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

Välkomna!

 

29.10.2019 Programafton: Nytt på forskningsfronten!

 

Vill du veta mer om vilken forskning som för tillfället pågår inom ämnet historia? Historiska föreningen arrangerar en kväll för ny forskning tisdagen 29 oktober 2019 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 208).

 

Vilka ämnen och frågeställningar intresserar forskare inom historia just nu och vilka forskningsprojekt pågår just nu? Under Historiska föreningens programafton för ny forskning får yngre och äldre forskare inom historia berätta om helt nya, eller nyligen påbörjade forskningsprojekt.

 

Under kvällen får vi bland annat träffa doktorand, FM Fanny Johansson-Stockford som berättar om sitt avhandlingsprojekt med äldre regentporträtt och universitetslektor, docent Johan Strang som berättar om ett nyligen påbörjat forskningsprojekt som undersöker hur Norden ifrågasatts och återuppfunnits efter 1989. De berättar om de tillsvidare ännu öppna frågor som deras forskning behandlar samt om vad som gör dem nyfikna inför det egna ämnet.

 

Kvällen avslutas med en diskussion om trender och nya teman i aktuell historisk forskning.

 

Varmt välkomna!

15.10.2019 Utställningsbesök: ”Caj Bremer: Finsk vardag” på Finlands fotografiska museum

 

Historiska föreningen bjuder sina medlemmar till ett besök med guidning på Finlands fotografiska museum tisdagen 15.10.2019 kl. 16.30.

Förnyaren av det finska reportagefotot, Caj Bremers (f. 1929) fotoserieklassiker Finsk vardag (1971) visas på Fotografiska museet. Bremer reste runt i Finland och fotograferade människan i dennes egen miljö. Bremer fördjupade sig i frågor som urbaniseringen och hur det lantliga landskapet gav vika för den moderna världen. Hans kamera dokumenterade även missförhållanden, som skövlandet av naturen.

Bremers yrkeskarriär inleddes 1952, när han började som fotograf på Hufvudstadsbladet. Från 1957 arbetade Bremer på Viikkosanomat, där han var den första prisbelönta fotografen. Senare gjorde han en lång karriär på tidningen Helsingin Sanomat. För verkserien Finsk vardag fick Bremer ett statligt pris 1972. Han har också fått statspriset för informationsspridning 1974.

Finlands fotografiska museum ligger i Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1 G). Vi samlas inne i museet senast kl. 16.30. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen i utställningen. Deltagarna betalar själva muséets entréavgift. Entréavgiften är 5 euro för grupper över 10 personer. Fritt inträde med Museikortet, Helsinki Card och Tradekas PINS-kort. Inträdet kan också betalas med Smartums kultursedlar.

 

Museet kan för närvarande tyvärr inte erbjuda en svenskspråkig guide och utställningen presenteras därför på finska.

 

Varmt välkomna!

 

8.5.2019 Utställningsbesök och föredrag:

 Spel i historien – historien i spelen

 

Spel och spelande är en del av vår sällskapskultur. Såväl traditionella brädspel som nyare datorspel innehåller ofta en gnutta av sin samtid, men också av det förflutna. Vilken är egentligen den historiebild som förmedlas genom spelen och vilka slags spel har man spelat i Finland under de senaste 300 åren? Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till en temakväll om spel och spelande onsdagen 8.5.2019 kl. 17.00–19.00 i Finlands Nationalbibliotek (Unionsgatan 36).

 

Kvällen inleds med ett föredrag av FD Derek Fewster:

 

Ludo ergo sum – Spel som historieskrivning och historiebruk

 

Därefter inbjuds föreningens medlemmar till ett guidat besök (på finska) i Nationalbibliotekets utställning Från tärningar till ettor och nollor – 200 år av spelande i Finland. Utställningen visar hur den finländska spelkulturen med spel, spelare, utrustning och spelminnen har utvecklats under tre århundraden samt hur spelen har reflekterat sin samtid. I utställningen finns brädspel från 1800-talet och framåt, sällsynta hobbytidningar för hemdatorsentusiaster från 1980-talet och en videoöversikt över finländsk spelstreaming.

 

Besöket är gratis. Vi träffas vid Nationalbibliotekets entré (Unionsgatan 36) kl. 16.55.

 

Varmt välkomna!

 

25.4.2019 Föredragsafton: Den finlandssvenska arbetarrörelsen i klass och genusperspektiv

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om den finlandssvenska arbetarrörelsen och dess historia, torsdagen 25 april 2019 kl. 18.00 på Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6), sal 309.

 

FD Matias Kaihovirta: Fylla i ett tomrum: om arbetarkultur och klass i det svenska Finland

 

Matias Kaihovirta disputerade med doktorsavhandlingen Oroliga inför framtiden. En studie av folkligt politiskt agerande bland bruksarbetarna i Billnäs ca 1900–1920 vid Åbo Akademi 2015. För närvarande arbetar han med forskningsprojektet Tyst i klassen? Minoritetsnationalism, socialism och genus i den finlandssvenska arbetarrörelsens politiska erfarenhetshistoria 1944–1948.

 

FM Jimmy Holmberg: Nykterism i bruksmiljö – en historisk orimlighet?

 

Jimmy Holmberg tilldelades 2018 Gunnar Mickwitz-pris för sin avhandling pro gradu Lokalt och lagom nyktert. Aktörer, popularitet och målsättning i nykterhetsföreningar i Pojo 1887–1919.

 

 VÄLKOMNA!

 

 

3.4.2019 Vårmöte med föredrag av Kirsi Vainio-Korhonen: Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

 

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 3 april 2019 kl. 17.15 i Vetenskapernas hus (sal 505), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 

 • Verksamhetsberättelse för år 2018
 • Bokslut för år 2018
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga

 

Efter mötet ca kl. 18.00 följer ett föredrag av professor Kirsi Vainio-Korhonen under rubriken:

 

Besiktningskvinnor i Åbo och deras uppehälle under 1830- och 1840-talet

 

Kirsi Vainio-Korhonen berättar om sexarbetare i början av 1800-talet och beskriver deras levnadsbanor från barndomen till ålderdomen med Åbo som case study. Hon lyfter fram vanlottades förflutna och försöker rekonstruera icke skrivkunniga människors röst genom polis- och rättsmyndigheternas handlingar.

 

Kirsi Vainio-Korhonen är professor i Finlands historia vid Turun yliopisto. Hon utkom år 2018 med boken Musta-Maija ja Kirppu-Kaisa. Seksityöläiset 1800-luvun alun Suomessa.

 

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris.

 

VÄLKOMMEN!

 

12.3.2019 Utställningsbesök: ”Finlands ordnar 100 år” på Riksarkivet

 

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på Riksarkivets utställning Finlands ordnar 100 år tisdagen 12 mars kl. 16.30 tillsammans med docent John Strömberg.

 

Utställningen Finlands ordnar 100 år ordnas med anledning av hundraårsjubileet för Frihetskorsets orden och Finlands Vita Ros’ orden och den presenterar statsordnarnas historia och nutid. Utställningen beskriver hur Finlands ordensväsen utformades 1918–1919 och hur det statliga ordensväsendet har levt i tiden.

 

De finländska och utländska utmärkelsetecken som förlänades framlidne president Mauno Koivisto (1923–2017) bildar en särskild del av utställningen. Den omfattar flera höga utländska utmärkelsetecken som enligt internationell sedvänja kommer att återbördas till de förlänande länderna efter utställningens slut.

 

Besöket är gratis för Historiska föreningens medlemmar. Vi träffas i Riksarkivets entré (Fredsgatan 17), senast kl. 16.30. Vänligen observera att besöket sker utanför arkivets öppethållningstider och att det därför inte är garanterat att försenade deltagare kan komma in.

 

 Varmt välkomna!

 

9.2.2019 Finska historiedagarna XX i Lahtis 2019

 

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna lördagen 9 februari 2019 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

 

Avfärd: Lördagen 9 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Packalén) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Lunch och kaffe på egen bekostnad. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten. Studerande medlemmar bjuds även på lunch i Lahtis.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 6.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Bindande anmälan senast 6.2.2019 per webblankett på föreningens hemsidor eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

Svenskspråkigt program för Finska historiedagarna 2019 i Lahtis

 

Nöd, död och lust, ca. 1300–1900

 

Det svenskspråkiga programmet för de XX Finska historiedagarna behandlar livet och dess villkor från medeltiden fram till 1900-talets början. Vilken inverkan hade klimatet på 1800-talets samhälle? Vad innebar äktenskapet för en kvinnas samhällsställning och hur såg en god och ärorik död ut under medeltiden och under 1700-talet? Dagens program dryftar livets stora samtalsämnen – kärleken, döden och vädret – ur ett social- och kulturhistoriskt perspektiv.

 

10.00–12.00: KLIMAT OCH HUNGER

Ordförande: FD Julia Dahlberg

FM Henrik Forsberg: Hungeråren på 1860-talet

FD Stefan Norrgård: Extremt väder och klimat under den Lilla Istiden 1750–1900

 

12.00–13.00 Lunch

 

13.00–14.45 I NÖD OCH LUST

Ordförande: FD Julia Dahlberg

FD Charlotte Cederbom: Makt och auktoritet i det medeltida äktenskapet

FD Sofia Gustafsson: Livet som soldathustru på 1700-talet

 

15.15–17.00 DÖDEN OCH DEN SISTA VILJAN

Ordförande: FM Julia Dahlberg

FM Magdalena af Hällström: Äran och döden: militära begravningar 1772–1816

Professor Mia Korpiola: Dödens lag: rättsliga perspektiv på döden i tidigmoderna Sverige

 

VÄLKOMNA!

 

1.2.2019 Seminarium och utdelning av Gösta Mickwitz pris

 

Historikern inför syntesen

 

 

Historiska föreningen uppmärksammar utdelningen av det nionde Gösta Mickwitz-priset, fredagen 1 februari 2019, kl. 13.00–17.00 i Vetenskapernas hus (Kyrkogatan 6, sal 104, Helsingfors) med ett eftermiddagsseminarium. Priset, som utdelas ur Bröderna Gunnar och Gösta Mickwitz-fond, tillfaller en person eller organisation som på ett bemärkt sätt bidragit till att upprätthålla ett levande intresse för historia och historieforskning.

 

Det nionde Gösta Mickwitz-priset tillfaller professor emeritus Nils Erik Villstrand för hans livsgärning som forskare och akademisk lärare samt för hans författarskap kring Finlands och Sveriges gemensamma historia. Pristagarens arbete uppmärksammas med ett eftermiddagsseminarium kring syntesen som genre inom historieforskning och facklitteratur om historia. Hur påverkar stora, vittomfattande översiktsverk historiesynen i samhället och vilket förhållande sådana verk har till den övriga historieforskningen? På vilket sätt formar synteser som ofta har en nationell eller till och med global spännvidd de (ofta äldre) forskare som skriver dem, och de (ofta yngre) forskare som på olika sätt tar avstamp i den tolkning som översikter och synteser tillhandahåller. Vilken typ av synteser har producerats hittills och vilken typ av uppgifter kan syntesen fylla i framtiden både på nationell och på global nivå?

 

Seminariet är gratis och kräver ingen förhandsanmälan.

 

Program

 

Kl. 13.00 Välkomstord

Ordförande, FD Julia Dahlberg, Historiska föreningen

 

Kl. 13.15

Professor Henrik Meinander (Helsingfors universitet): Syntesernas långtidseffekt. Om finländsk historieskrivning på 2000-talet.

Professor Jens Olesen (Greifswalds universitet): Synteser og udfordringer ved arbejdet med Nordens og Østersøregionens Historie i medeltid og Nyere Tid

Professor Lars Magnusson (Uppsala universitet): Har den historiska syntesen en framtid?

 

Kl. 15.15 Utdelning av Gösta Mickwitz pris

Huvudredaktör, FD Jennica Thylin-Klaus och priskommittén

 

Kl. 15.30 Pristagaren har ordet

Professor Nils Erik Villstrand

 

Kl. 16.00 Skål för pristagaren

 

Varmt välkomna!

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »