c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2016

17.11.2016 Höstmöte och föredragsafton

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte torsdagen 17 november 2016 kl. 17.15 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6 (sal 312).

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

 • Verksamhetsplan för 2017
 • Budget för 2017 samt fastställande av årsavgifterna
 • Val av styrelsens ordförande för 2017
 • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2017–31.12.2018. I tur att avgå: Magdalena af Hällström, Nina Johansson och Mikael Björk-Winberg.
 •  Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2017–31.12.2019. I tur att avgå: Henrik Knif, Annette Forsén, Johanna Ilmakunnas och Anders Ahlbäck.
 • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2017
 • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2017
 • Val av revisorer samt suppleanter för dessa
 • Övriga ärenden: Ny ansvarig redaktör för Historisk Tidskrift för Finland

 

Efter mötet kl. 18.00 följer en intervju med professor Holger Weiss:

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Gustav III lyckades 1784 förhandla till sig en ö i Västindien av Frankrike – Saint-Barthélemy. Även om ön inte lämpade sig för plantagejordbruk, gjorde svenskarna den till en frihamn som blev en viktig knutpunkt för slavhandeln till och inom Västindien. Samtidigt drevs näringarna på ön med slavarbetskraft. Att Sverige var delaktigt i slavhandeln under sent 1700-tal och början av 1800-talet har länge varit ganska okänt. Hur blev Sverige en del av slavhandeln och hur såg slaveriet på Saint-Barthélemy ut? Journalisten Sanna Karlsson intervjuar professor Holger Weiss om den nya boken Slavhandel och slaveri under svensk flagg. Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847 (SLS, 2016).

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

 

2.12.2016 Det femte Jarl Gallén-priset

Historiska föreningens medlemmar hälsas välkomna till utdelningsceremonin av Jarl Galléns pris. Priset delas ut till en renommerad nordisk medeltidshistoriker i samband med en konferens som arrangeras av Centrum för Nordenstudier (Helsingfors universitet), föreningen Glossa och Historiska föreningen med stöd av Thure Galléns stiftelse.

Prisutdelning och föredrag av pristagaren hålls fredagen den 2 december 2016 kl. 14.30–16.00 i Finska litteratursällskapets festsal (Regeringsgatan 1).

 

Det femte Jarl Gallén-priset tillfaller professor Lena Liepe, professor i konsthistoria vid universitetet i Oslo. Hon disputerade år 1995 vid Lunds universitet med en avhandling om medeltida träskulpturer och har sedan dess bland annat skrivit böckerna Den medeltida kroppen. Kroppens och könets ikonografi i nordisk medeltid (2003) och Studies in Icelandic Fourteenth Century Book Painting (2009). Liepe har även forskat om medeltida kyrkoarkitektur och reliker i Norden. Titeln för hennes föredrag är:  

Arm-in-arm. The meaning-making of relics and reliquaries from the Middle Ages to the present 

 

Jarl Galléns pris har utdelats sedan 2004. Tidigare pristagare är Sverre Bagge, Monika Hedlund, Anders Andrén och Lars Boje Mortensen. I samband med prisutdelningen ordnas ett två dagars seminarium för forskare och intresserad allmänhet:

Changing Senses of Sacrality (1–2.12.2016). Fullständigt program och anvisningar för anmälan till det övriga seminarieprogrammet hittas på föreningen Glossas hemsidor: www.glossa.fi.

Närvaro vid prisutdelningen kräver ingen anmälan.

 

 

14.12.2016 Utställningsbesök

Historiska föreningen inbjuder till utställningsbesök på Riksarkivet:

Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet Synvinkel: Sverige, Norge, Danmark och Island

Specialforskare John Strömberg förevisar utställningen Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet för föreningens medlemmar, onsdagen 14 december kl. 17.00 på Riksarkivet (Fredsgatan 17). Besöket är gratis.

Finland gick sin egen väg efter att 1809 ha anslutits som ett autonomt storfurstendöme till det ryska kejsardömet. Samtidigt fördjupades emellertid också förståelsen för de faktorer som förenade Finland med Sverige och de övriga Nordiska länderna. Lagstiftningen och rättssystemet, den lutherska tron, kulturen och vetenskapen samt det svenska språket skapade en naturlig grund för kontakterna.

I den tredje delen av Riksarkivets utställningsserie Pro Finlandia – Finlands väg till självständighet behandlas de nordiska kontakternas inverkan på Finlands utveckling till självständighet. Skandinavismen, nytänkandet på kulturens område, den nordiska socialdemokratin och ett mångsidigt samarbete på organisationsnivå bidrog till att omforma samhällena och förstärkte banden mellan dem. Finland fick av de nordiska länderna också ett starkt konkret stöd under de svåra åren före självständigheten.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

*** 

19.10.2016 Museibesök

Historiska föreningen inbjuder till museibesök onsdagen 19 oktober 2016 kl. 18.00 på konstmuseet Sinebrychoff. Vi besöker utställningen:

 

Stilleben – Livet på ett bord

Hur såg det goda livet ut i Nederländerna på 1600-talet? Vilka betydelser förknippades med mat, föremål och blommor? Tillgången till matvaror samt överflöd är teman som har berört människan i alla tidevarv och gör det än i dag. Utställningen Stilleben – Livet på ett bord begrundar frågor kring det goda livet bland annat med hänsyn till överflöd, moral och förgänglighet. Enskilda motiv eller föremål kan symbolisera kulturella, religiösa eller samhälleliga värderingar och tänkesätt. Utställningen presenterar ca 50 nederländska, italienska och spanska stilleben från 1500–1700-talen. 

Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen. Varje deltagare betalar själv inträdesavgiften på 12 € före visningen.

Konstmuseets adress är Bulevarden 40.

***

11.10.2016 Bokkväll

Historiska föreningen r.f. inbjuder till bokkväll tisdagen 11 oktober 2016 kl. 18 i Vetenskapernas hus (sal 312), Kyrkogatan 6:

 

Finlands svenska historia – Språkfrågan och nationalstaten

 

Professor Max Engman och professor Henrik Meinander samtalar om de nya böckerna Språkfrågan och Nationalstaten som avslutar Svenska litteratursällskapet i Finlands serie om Finlands svenska historia. Kvällens program inleds med en presentation av böckerna och avslutas med diskussion och möjlighet till frågor.

Max Engman redogör i Språkfrågan för det svenska i Finland under storfurstendömets tid och de första åren efter självständigheten. I fokus står triangeldramat mellan de tre språken svenska, finska och ryskaEngman ger ett perspektiv på språksituationen i Finland mot bakgrund av nationsbygget och de stora samhällsförändringarna under autonoma tiden. 

Henrik Meinander skildrar i Nationalstaten hur den svenska kulturen fortlevt i det självständiga Finland från 1922 till 2015. Relationerna till Sverige och det svenska kulturarvet betonas starkt, men ett bredare internationellt perspektiv är också ständigt närvarande.

Efter programmet följer samkväm till självkostnadspris.

 

 

Höstexkursion 9–11.9.2016

 

Bruk, slott och samlingar i Uppland

 
Höstexkursionen går i år till Sverige, Uppsala och Uppland. I Uppsala får vi ta del av privata visningar samt expertinlägg om Uppsala universitets konstsamling, Augsburgska konstskåpet, anatomiska teatern, universitetsbiblioteket Carolina Rediviva samt domkyrkan. Vi besöker även Linnés hem i Hammarby samt en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer, Lövsta herrgård och järnbruk. En dag ägnas åt Skokloster barockslott och Gripsholms slott där man bland annat kan se Vasavåningen från 1500-talet, Gustav III:s teater och målningar ur Svenska statens porträttsamling. I samlingen ingår bland annat Erik XIV:s friarporträtt till Elisabeth I av England och regentporträtt från Europas kungahus.
 

SE PROGRAM OCH DETALJER HÄR! 

 

19.5.2016 Museibesök: Helsingfors stadsmuseum  FULLBOKAT!


Historiska föreningen inbjuder till museibesök torsdagen 19 maj 2016 kl. 17.00 på Helsingfors stadsmuseum. Vi besöker museets nya basutställning Smakbitar från Helsingfors och får veta mer om Helsingfors historia. Museet har varit stängt för renovering och öppnar med en förnyad basutställning i maj 2016. Museilektor Anna Finnilä visar utställningen och berättar om stadsmuseets nya utrymmen och verksamhet.

Helsingfors Stadsmuseum finns på Alexandersgatan 16. Vi samlas i museets entré senast kl. 17.00.

Museet har gratis inträde. Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Alla 25 platser är bokade. Meddela intresse om eventuella lediga platser  till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

Efter besöket följer samkväm till självkostnadspris.

Mer information om museet och utställningarna

***

Föredragafton och museibesök med guidning 4.5.2016

 
Historiska föreningen inbjuder till föredragsafton och museibesök onsdagen 4 maj 2016 kl. 17.00 på Hotell- och restaurangmuseet i Kabelfabriken (Tallbergsgatan 1, G-trappan, tredje våningen). Förbindelser med spårvagn 8, metro till Gräsviken eller bussarna 15, 20, 65A och 66A.
 
FD Richard Robinson föreläser på engelska under rubriken:
 

Tides of Refreshment, Waves of Excess
Drink at the English Seaside, 1880–1939

 
FD Richard Robinson disputerade vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet 2016 med avhandlingen Waves of Excess. Drinking Cultures in Brighton, 1880–1939. Avhandlingen undersöker alkoholkultur och alkoholbruk i den Brittiska bad- och semesterorten Brighton under perioden 1880–1939. 
 
I Brighton fanns en stor varietet av platser och sammanhang där alkohol konsumerades – allt från traditionella restauranger, pubar och krogar till damklubbar och stadens turistattraktion, det stora havsakvariet – och här kunde dryckeskulturer från olika samhällskalsser mötas. I avhandlingen undersöker Robinson alkoholbrukets kulturhistoria med hjälp av ett stort material bestående av tidningsartiklar, domstolsprotokoll och utskänkningstillstånd, men också turistguider, reseskildringar och annonsmaterial. Vilka var de dåtida uppfattningarna om fylleri och om vad som var socialt acceptabelt drickande? Och hur såg alkoholkulturen ut bland de olika samhällsgrupper som kom till Brighton för att fira semester?  
 
Efter föreläsningen bjuder Historiska föreningen sina medlemmar på ett guidat besök (på svenska) i Hotell- och restaurangmuseets utställning. Guidningen behandlar den finska restaurang- och alkoholkulturen.
 
Entréavgiften till museet är 4 euro/person. Deltagarna ombedes betala avgiften till museets kassa innan föreläsningen börjar.
 
På guidningen finns plats för högst 20 personer. För att försäkra sig om en plats på guidningen kan man i förväg ANMÄLA sig via webben HÄR eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson@helsinki.fi eller tfn 040 720 6460. 

Personer som inte anmält sig på förhand kan delta i mån av lediga platser. Om förhandsanmälningarna upptar samtliga platser annonseras detta på föreningens hemsidor.
 
* * *

Vårmöte med föredrag 7.4.2016

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte torsdagen 7 april 2016 kl. 17.00 i Vetenskapernas hus (sal 405), Kyrkogatan 6. Vid mötet behandlas:

 • Verksamhetsberättelse för år 2015
 • Bokslut för år 2015
 • Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga


Efter mötet ca kl. 17.30 följer ett föredrag av FD Aapo Roselius under rubriken:

Den blåsvarta fanan – finsk fascism under mellankrigstiden

FD Aapo Roselius har tillsammans med docent Oula Silvennoinen och docent Marko Tikka skrivit boken Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet (WSOY, 2016). Verket berättar om den finska fascismens målsättningar, idéer och aktörer under mellankrigstiden. Författarna diskuterar bland annat hur fascismen spred sig och fick understöd utanför offentligheten bland personer med centrala positioner inom både näringslivet och det övriga samhället. Samtidigt visar de hur den finska fascismen förhåller sig till den Europeiska fascismens historia.

Efter föredraget följer samkväm till självkostnadspris på restaurang Zinnkeller. 

* * *

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

 
Fredagen 11.3.2016 kl. 12.00–17.30 i auditoriet, Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5).
 
Historisk Tidskrift för Finland utkommer med sin 100:de årgång. Tidskriftens förläggare Historiska föreningen har i samarbete med Historiska nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland och Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet, glädjen att inbjuda till ett seminarium om framtiden för vetenskapliga tidskrifter inom historia och humaniora i ett nordiskt perspektiv. 
 
Festseminariet HTF:100 samlar utgivare och redaktörer för de ledande nordiska tidskrifterna inom historia samt centrala aktörer inom forskning och vetenskaplig utgivning i Finland för att utbyta tankar, erfarenheter och idéer. Hur ser situationen ut för tillfället och vilka är erfarenheterna av aktuella teman så som slopande av papperstryck, digitalisering och open access? Hur ser framtiden ut för vetenskaplig publicering på de nationella språken och vilka är de konkreta utmaningarna och lösningarna i en tid som kännetecknas av många förändringar med tanke på både finansiering, teknik och redaktionella insatser?
 
Alla intresserade är varmt välkomna. Seminariet är gratis och servering ingår.
 
Anmälningar senast torsdagen 3.3.2016 per webblankett eller till föreningens sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(AT)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.
 

Program
 

Festseminariet HTF:100

Vetenskaplig publicering i Norden – hur ser framtiden ut?

 
Kl. 12.00 Arrangörernas välkomstord
 
Ordförande Julia Dahlberg, Historiska föreningen
Ordförande Ann-Catrin Östman, Historiska nämnden, SLS
 
Öppningsanförande 
Chefredaktör Lars-Folke Landgrén (Historisk Tidskrift för Finland) 
 
Kl. 12.30 – 13.20 Panel: Erfarenheter från de olika nordiska länderna – situationen just nu, utmaningar, tvistefrågor och lösningar?
 
Ordförande: Professor Peter Stadius (Centrum för Nordenstudier, Helsingfors universitet)
Deltagare: Kari Aga Myklebost (No), Hrefna Robertsdottir (Is), Jonas Nordin (Sve) och Klaus Petersen (Scandinavian Journal of History)
 
KAFFE
 
Kl. 14.00  Open Science as an Instrument for Effective Research
 
Undervisningsråd Juha Haataja (Undervisnings- och kulturministeriet)

Turbulens eller trender – Finsk vetenskaplig publikationsverksamhet på 2010-talet

Publikationschef Johanna Lilja (Vetenskapliga samfundens delegation)

Diskussion 
 
15.00 – 16.00 Panel: Publicering på nationella språk
 
Ordförande: Docent John Strömberg
Deltagare: Ann-Catrin Östman (SLS), Anu Lahtinen (Historiallinen Aikakauskirja), Johan Strang (CENS, Ideas in History), Johanna Ilmakunnas (Sjuttonhundratal)
 
16.00–16.30 Avslutande diskussion
 
16.30–17.30 Servering

***

Föredragsafton 2 mars 2016: Petsamo – Drömmen om ett finska Klondike?


När Finland erhöll Petsamo i freden i Dorpat 1920 ställdes stora förväntningar på det nya området. Petsamo erbjöd en direkt förbindelse till Ishavet och en isfri hamn för export och import året om. I området fanns också stora nickelfynd.

Men vilka var de ekonomiska förutsättningarna för handelsrutten via Petsamo och vilka åtgärder och investeringar gjorde den finska statsmakten för att gynna den? Och vilka visioner om modernitet förknippades med bygget av det nya gruvkomplexet i Kolosjoki?

Den 2.3.2016 kl. 18.00 behandlas temat i Vetenskapernas hus, sal 312. 

Kvällen består av två föredrag:

FM Tomi Ståhlberg:
”Handeln via Petsamo – guldgruva eller inte?”

Tomi Ståhlberg tilldelades Gunnar Mickwitz priset för den bästa avhandling pro gradu vid den svenska lärostolen i historia vid Helsingfors universitet år 2015.

Professor Peter Stadius:
”Petsamo som det unga Finlands modernitetsprojekt”

Peter Stadius är professor i Nordenstudier vid Helsingfors universitet

* * * 

Finska historiedagarna XVII i Lahtis 2016


6.2.2016: Tryckfrihet, censur och offentlighetsprincip i 250 år


Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programblocket under Finska historiedagarna den 6 februari 2016 i Sibeliushuset i Lahtis. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna. För närmare information om hela programmet se: www.suomalaisethistoriapaivat.fi

Avfärd: Lördag 6 februari kl. 8.00 med abonnerad buss (Helsingfors turistbuss) från Kiasmas turisthållplats (Mannerheimplatsen 2). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Bussen kör via Helsingegatan och Sturegatan.

Hemfärd: Kl. 18 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Programmet är gratis. Historiska föreningen bjuder sina medlemmar på busstransporten.

Deltagare som inte är medlemmar i föreningen betalar 15 euro för bussen. Avgiften betalas till Historiska föreningen (FI16 4055 1140 0010 11, meddelande ”Lahtis” och deltagarens namn) senast 5.2. Vid avbokningar efter detta datum återbetalas summan inte.

Lunch och kaffe på egen bekostnad. Föreningen bjuder studerande medlemmar på lunch.

Bindande anmälan senast må 1.2.2015 per WEBBBLANKETT
eller till sekreterare Nina Johansson, nina.johansson(A)helsinki.fi eller tfn 040 720 6460.

 

PROGRAM 

Tryckfrihet, censur och offentlighetsprincip i 250 år

Den svenska tryckfrihetsförordningen från år 1766 var den första i världen som gjorde frihet att uttala sig i tal och skrift till en rättighet skyddad i lag. Samtidigt fastslogs även principen om allmänna handlingars offentlighet. Tryckfriheten och offentlighetsprincipen utgör två grundpelare i den svenska och finska demokratin, men förverkligandet av dessa rättigheter är inte någon självklarhet. Det svenskspråkiga programmet vid Finska historiedagarna i Lahtis 2016 uppmärksammar jubileumsåret med ett seminarium kring tryckfrihet, censur och offentlighet under 250 år.

LÖRDAGEN 6.2.2016

10.00–12.00

Ordförande: FM Julia Dahlberg

Professor Anu KoivunenNationella offentligheten i förvandling? Public service-debatter i Finland och Sverige på 2000-talet

Chefredaktör em. Janne VirkkunenTamminiemen pesänjakajat 35 år senare

Professor Peter Stadius intervjuar.

12.00–13.00  Lunch

13.00–14.45

Ordförande: Peter Stadius

FD Ainur ElmgrenCensur och yttrandefrihet i 1930-talets Finland

Docent Lars-Folke LandgrénCensuren i Finland 1809–1919

15.15–17.00

Ordförande: Julia Dahlberg

Docent Jonas NordinTryckfrihetsförordningen 1766: den första i sitt slag?

Docent Henrik Knif: Anders Chydenius och tryckfrihetsförordningen 1766 i sitt sammanhang

Aktuellt