c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Program 2009

 

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 25 november 2009 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 404

Under höstmötet behandlas följande ärenden:

  • Verksamhetsplan för 2010
  • Budget för 2010 samt fastställande av årsavgifterna
  • Val av ordförande för 2010
  • Val av styrelseledamöter för perioden 1.1.2010–31.12.2011. I tur att avgå: Malin Bredbacka-Grahn, Michaela Bränn och Anna Hiidensalo
  • Val av ledamöter till redaktionsrådet för Historisk Tidskrift för Finland för perioden 1.1.2010–31.12.2012. I tur att avgå: Rainer Knapas, John Strömberg, Henrika Tandefelt och Nils Erik Villstrand
  • Val av kommitté för Gunnar Mickwitz pris år 2010
  • Val av kommitté för Gösta Mickwitz pris år 2010
  • Val av revisorer samt suppleanter för dessa

 

Efter mötet följer kl. 18 föredrag av Henrik Meinander utgående från hans nya bok

Finland 1944. Krig, samhälle, känslolandskap

År 1944 stod Finland med Hitler på ena sidan och Stalin på den andra, och i ryggen hade man de allierades föga förstående inställning till denna invecklade balansakt. Den finska statsledningen var inte bara beroende av Tyskland, utan utnyttjade också skickligt Tysklands beroende av Finland samtidigt som förhållandet till Sovjetunionen var förvånansvärt smidigt.

I sin nya bok gör professor Meinander en syntes av det dramatiska året med utvecklingen på allmäneuropeisk nivå som en viktig dimension.  Nyckelorden krig, samhälle och känslolandskap speglar ett tvärsnitt av Finland, från en kolerisk Molotov vid förhandlingsbordet till vardagen långt borta från fronten.


VÄLKOMMEN!

* * *

HISTORISKA FÖRENINGEN INBJUDER TILL DET FJÄRDE GÖSTA MICKWITZ-SEMINARIET:

GLORIFIERING, MARTYRSKAP OCH MOTSTÅND                                  
– REFLEKTIONER AV FÖRSTA VÄRLDSKRIGET

Lördagen den 7 november 2009
Svenska litteratursällskapets festsal, Riddaregatan 5, Helsingfors

Seminariet behandlar upplevelsen och framställningen av 1900-talets första katastrof i ett nordeuropeiskt perspektiv. Första världskriget har ofta fått stå som sinnebild för krigets galenskap, där en oförmögen ledning lät miljoner soldater dö till ingen nytta. För samtiden var upplevelsen allt annat än entydig. Krigsupplevelsen kom att beröra hela kontinenten, såväl soldaterna i skyttegravarna som människorna på hemmafronten. Kriget förhärligades och hyllades, men även avskyddes och bekämpades. 

PROGRAM

Kl. 10
Anmälning och kaffe

Välkomstord
av Historiska föreningens ordförande Derek Fewster
Introduktion av föreningens viceordförande Aapo Roselius

Kl. 10.30
Docent Ben Hellman (Helsingfors)
Mellan hopp och förtvivlan. Första världskriget i samtida rysk litteratur

Kl. 11.30
Fil.dr Lina Sturfelt (Lund)
Från ärans fält till dödsfabrikens ingenmansland. Första världskriget i svensk veckopress.

12.30–13.00 L U N C H

Kl. 13
Fil.dr Stefan Nygård (Helsingfors)
”De intellektuellas svek”. Kriget, politiken och det universalistiska idealet.  

Kl. 14
Fil.dr Sofi Qvarnström (Uppsala)
Motståndets berättelser hos Elin Wägner, Anna Lenah Elgström och Marika Stiernstedt

Kl. 15
Utdelning av det fjärde Gösta Mickwitz-priset
Tal av priskommittén och pristagaren

Seminariet avslutas

Seminariet är gratis. Historiska föreningen bjuder på en lätt lunch och kaffe för seminariedeltagarna.

VÄLKOMMEN!

* * *

PROGRAMKVÄLL 13 oktober 2009 – JOHN NURMINENS STIFTELSE

Historiska föreningen inbjuder till programkväll tisdagen den 13 oktober 2009 kl. 17.00 med ett besök på John Nurminens Stiftelse och dess kartsamlingar

Stiftelsen grundar sin verksamhet på de maritima konstverk, antika kartor och nautiska antikviteter som samlats hos John Nurminen Oy under åren. Grunden till samlingen lades på 1930-talet, då sjöfartsrådet Matti Nurminen ledde familjerederiet. De första objekten i samlingen av antika kartor köpte han i Paris. Dessa sjökort över finländska territorialvatten härstammar från 1764. Stiftelsens nuvarande styrelseordförande Juha Nurminen har gått i sin fars fotspår och i över trettio års tid kompletterat kollektionen. En del av hans privata samling har deponerats hos Stiftelsen.

I John Nurminens Stiftelses permanenta utställning ingår modellfartyg och maritima bruksföremål från både segel- och ångfartyg samt antika kartor och maritim konst. Stiftelsens samlingar visas endast för grupper enligt överenskommelse.

Museet är beläget i Speditionshuset i Böle, Helsingfors (Bölegatan 2). Besöket beräknas ta omkring två timmar och inkluderar kaffe och bulle. Det finns plats för 20 personer. Förhandsanmälningar senast fredagen den 9 oktober till Malin Bredbacka-Grahn, per e-post på adressen malin.bredbacka(at)gmail.com eller per telefon till 050-343 3544.

* * *

MUSEIBESÖK 22 oktober 2009 – ”FOTO SIGNE BRANDER” 

Torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 17.00 besöker Historiska föreningen Helsingfors stads-museums fotoutställning Foto Signe Brander.

Signe Brander är en av de mest kända och omtyckta Helsingforsfotograferna. Hon fotograferade huvudstaden, dess byggnader och stadsbor under åren 1907–1913. Förutom att dokumentera byggnader som skulle rivas och en stadsbild som förändrades, ville Brander också fånga helsingforsarnas vardagsliv i sina fotografier. Utställningen visar ett tvärsnitt av Branders fotografier. Utställningsbilderna är gjorda med den senaste digitaltekniken och i stort format.

Fotoutställningen visas i Villa Hagasund (Mannerheimvägen 13). Guidningen räcker omkring en timme. Förhandsanmälningar senast onsdagen den 21 oktober till Michaela Bränn, per e-post till adressen michaela.brann(at)kolumbus.fi eller per telefon till 040-563 1492 (mellan kl. 9–16). Besöket är gratis för föreningens medlemmar

* * *

Historiska föreningen arrangerar lördagen den 30 maj en exkursion till

DET MARITIMA KOTKA

Avfärd

Kl. 8.30 från Järnvägstorget i Helsingfors (Mikaelsgatans turisthållplats mittemot Fennia).

Program

På förmiddagen besöker vi ön Fort Elisabeth som utgjorde en del av befästningsverket i Svensksund. Fil.lic. Rainer Knapas berättar om slaget vid Svensksund och om Kotka som befästningsstad. Lunch på skärgårdsrestaurangen Fort Elisabeth.

På eftermiddagen besöker vi Maritimcentret Vellamo. Centret består av Finlands sjöhistoriska museum samt Kymmenedalens landskapsmuseum.

Hemfärd

Kl. 16.30, beräknad ankomst till Helsingfors kl. 18.30.

Anmälan och pris

Anmälan till Aapo Roselius senast den 20 maj per e-post aapo.roselius(a)helsinki.fi eller tel. 044-2600939 (anträffbar per telefon fr.o.m. måndag 11.5.). Deltagarna antas i anmälningsordning.

Deltagaravgiften är 30 € (i priset ingår buss- och båtresor, lunch och inträdesavgifter)

Betala resan senast den 20 maj till föreningens konto Aktia 405511-41011 (skriv i meddelandefältet ”Kotka”)

VÄLKOMMEN!

* * *

VÅRMÖTE

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen den 25 mars 2009 kl.17.00 i Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, rum 404. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Efter mötet följer kl. 18.00 föredrag av Gunnar Mickwitz-pristagarna 2008, fil.mag. Nora ErvalahtiNöjesliv och biografkultur i Vasa kring 1906 samt fil.mag. Johan KylanderVardag och familj för änkorna i Nummi 1775-1840.

Välkommen!

* * * 

Det svenska programmet vid Finska historiedagarna i Lahtis 7.2.2009

Historiska föreningen inbjuder till det svenska programmet vid Finska historiedagarna X i Lahtis 7.2.2009 kl. 10-18. Årets tema är Året 1809, Finlands annus mirabilis i komparativt perspektiv. Se särskilt program undertill. Deltagarna kan även valfritt delta i de andra programpunkterna vid historiedagarna (programhäfte utkommer kring årsskiftet).

Det svenska programmet äger rum på samma plats som det övriga programmet under historiedagarna. Det innebär att vi följer historiedagarnas allmänna tidsschema och att deltagarna har lätt att ta del av bokbord och utställningar. Vi deltar också i den avslutande allmänna diskussionen (på finska) kl. 16.45–18 över ämnet ”Historian tulkinnat”, med Paavo Lipponen och prof. Kari Hokkanen.

Avfärd: Lördag 7.2 kl. 8.00 med abonnerad buss (Lindholm Lines) från Mikaelsgatans turisthållplats (mittemot Fennia). Beräknad ankomst till Lahtis kl. 9.30. Kaffe.

Hemfärd: Kl. 18.15 från Lahtis. Beräknad ankomst till Helsingfors kl. 20.

Pris: Ingen kostnad, arrangörerna för historiedagarna står för busstransporten och programmet. Lunch och kaffe på egen bekostnad.

Anmälan: Deltagarna antas i anmälningsordning. Anmälan senast 30.1.2009 till Pia Varstala per e-post: pia.varstala(AT)sls.fi eller tfn 050-355 67 30.

Förfrågan: Henry Rask per tfn 040-754 7000.

Välkommen!

* * *
SVENSKT PROGRAM vid Finska historiedagarna X
Lahtis 7.2.2009 kl. 10–16.30
Kongresscenter Fellmanni, Kirkkokatu 27

 
Året 1809
Finlands annus mirabilis i komparativt perspektiv

10.00             Programmet öppnas

Fil. dr Derek Fewster, ordförande i Historiska föreningen
Specialrådgivare Henry Rask, Hanaholmen
 
                      En lantdag tar form
                      Ceremoni och politik vid Borgå lantdag 1809
Fil. dr Henrika Tandefelt, Helsingfors
 
11.00             Upphöjdes Finland ”bland nationernas antal” i Borgå 1809?
Professor Max Engman, Åbo
 
12.00             L u n c h
 
13.00             Sverige eller Finland?
                      Elitens svåra val efter riksdelningen 1809
Docent Jan Samuelson, Härnösand
 
14.00             En famlande början – språk och nationell identitet i Finland efter 1809
Fil. dr Johanna Wassholm, Åbo
 
14.45             K a f f e
 
15.15             Sveriges 1809 – myter och minnen kring Sverige sista stora krig
Docent Åke Sandström, Visby
 
16.15             Avslutning
 
 
Arrangörer:

Finska historiedagarna X i Asikkala och Lahtis 5–7.2.2009 arrangeras av en särskild programkommitté under ledning av ambassadör Heikki Talvitie.
För det svenska programmet svarar Historiska föreningen i Finland och Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Aktuellt