c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Om höstens program!

17.9.2009

Preliminär information om Historiska föreningens programverksamhet under hösten 2009: 

– Besök hos John Nurminens Stiftelse i Böle den 13 oktober kl. 17

– Guidning på Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander” i Villa Hagasund den 22 oktober kl. 17

– Det fjärde Gösta Mickwitz-seminariet, med prisutdelning, går av stapeln den 7 november

– Föreningens stadgeenliga höstmöte vid Vetenskapernas Hus den 25 november kl. 17. Efter mötet berättar professor Henrik Meinander om sin nya bok ”Finland 1944 – Krig, samhälle, känslolandskap”

Mer information om programpunkterna inom kort!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »