c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Aktuellt

12.3.2018

8.5.2018 Föredragsafton: Namnbruk och språkidentitet i Finland

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton om namn, språk och identitet i »

12.3.2018

10.4.2018 Vårmöte med föredrag av Fredrik Hertzberg: Om att biografera Gunnar Björling

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 10 april 2018 kl. »

12.3.2018

20.3.2017 Utställningsbesök Ett brustet liv – Esbo i inbördeskriget

Historiska föreningen inbjuder sina medlemmar till ett besök på utställningen Ett brustet »