c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museibesök 22.10.2009: Foto Signe Brander

10.10.2009

Historiska föreningen besöker torsdagen den 22 oktober 2009 kl. 17.00 Helsingfors stadsmuseums fotoutställning ”Foto Signe Brander”. Förhandsanmälningar senast onsdagen den 21 oktober till Michaela Bränn, per e-post till adressen michaela.brann(at)kolumbus.fi eller per telefon till 040-563 1492 (mellan kl. 9–16). Besöket är gratis för föreningens medlemmar.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »