c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museibesök 11.3.2015: ”Helande vatten” , Esbo stadsmuseum

2.3.2015

Historiska föreningen inbjuder till museibesök onsdagen den 11 mars 2015 kl. 18.00 på Esbo Stadsmuseum i Hagalund. Vi besöker utställningen ”Helande vatten” som ger en introduktion i badandets och hälsovattnens historia från termerna i antikens Rom via Esbo hälsobrunn till dags dato. Föreningens medlemmar visas runt i utställningen av historiker, FM Anna Wilhelmson från Esbo stadsmuseum.

Museet har gratis inträde fr.o.m. kl. 18.00. Föreningen bjuder sina medlemmar på guidningen.

Esbo Stadsmuseum finns i utställningscentret WeeGee i Hagalund (Flitarvägen 5). Vi samlas i museets entré senast kl. 18.00.

Mer information om museet och utställningen: http://www.espoonkaupunginmuseo.fi/sv-FI

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »