c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museiafton 29.11.2011: ”Trogna vänner: kungliga hästar och hundar”

23.11.2011

Historiska föreningen inbjuder till museiafton tisdagen den 29 november 2011 kl. 17.30 i Nationalmuseet. Vi ser utställningen ”Trogna vänner: kungliga hästar och hundar”.  På programmet: kl. 17.30: föredrag av docent Henrika Tandefelt: Gustav III och tornerspelen (Infocentret, andra våningen) och kl. 18.00: guidning av fil. mag. Julia Dahlberg. Museiaftonen är gratis. Samkväm efteråt till självkostnadspris på restaurang Ostrobotnia. VÄLKOMMEN!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »