c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Museiafton 11.10 2012 kl. 16.30: MAYA III Life – Death – Time

26.9.2012

Historiska föreningen r.f. inbjuder till museiafton torsdagen den 11 oktober 2012 kl. 16.30 i Didrichsens konstmuseum. Mer info under aktuellt program.

Aktuellt