c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

John Chrispinsson tilldelas Gösta Mickwitz pris för Den glömda historien

13.11.2011

Historiska förningen har beslutat ge Gösta Mickwitz pris 2011 till den svenske journalisten och författaren John Chrispinsson för dennes nyutkomna historiska verk Den glömda historien. Om svenska öden och äventyr i öster under tusen år (Norstedts 2011). Boken är en populär framställning om Sveriges historia som betonar att Sverige en gång sträckt sig ända till Karelen. Priset på 2 000 euro utdelades under det femte Gösta Mickwitz-seminariet 12.11.2011 på Vetenskapernas hus i Helsingfors.

SE PRESSMEDDELANDE

LÄS INTERVJU MED JOHN CHRISPINSSON I HUFVUDSTADSBLADET

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »