c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Johan Chydenius (1931-2016) In memoriam

13.4.2016

Johan Chydenius

6.8.1931–23.1.2016

Minnesord av Henry Rask på Historiska föreningens vårmöte den 7 april 2016

För ett par veckor sedan nåddes vi av beskedet att vår tidigare ordförande, fil. dr Johan Chydenius, gått ur tiden. Han skulle ha fyllt 85 år i augusti.

Johan Chydenius föddes i ett akademiskt hem i Helsingfors; fadern var medicine och kirurgie doktor. Johan valde en humanistisk bana och på den blev han en framstående medeltidsforskare. Vid 27 års ålder disputerade Johan Chydenius vid Helsingfors universitet på en avhandling om Dante, The Typological Problem in Dante. Avhandlingen blev genast en av de mest citerade inom den internationella Danteforskningen.

Chydenius fortsatta forskning rörde sig på detta hårt specialiserade fält inom den idéhistoriska medeltidsforskningen: The Theory of Medieval Symbolism (1960) och Medieval Institutions and the Old Testament (1965) samt Humanism in Medieval Concepts (1985). Stor uppmärksamhet väckte Chydenius studier i det medeltida kärleksbegreppet: The Symbolism of Love in Medieval Thought (1970) och Love and the Medieval Tradition (1977). I senare studier gick Chydenius också utöver den medeltid som alltid varit hans huvudsakliga forskningsfält: Humanism in Seventeenth Century Spirituality (1989) och The Spirituality of Fénclon (1995).

Johan Chydenius var en mycket försynt person och hans hårt specialiserade, internationella forskningsinriktning gjorde honom relativt okänd i Finland. I Historiska föreningen gjorde han dock en lång och vägande insats. Han var sekreterare 1954–1965, viceordförande 1968–1976, för att sedan leda föreningen som ordförande 1976–1982. Efter det blev Finska Vetenskaps-Societeten det vetenskapliga samfund Chydenius ägnade sitt intresse. Han var redaktör för Societetens årsbok 1981–1998.

 

Historiska föreningen hedrar minnet av sin tidigare ordförande Johan Chydenius.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »