c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

INSTÄLLD: 15.10.2013 Föredragsafton om Ahnenerbe

12.9.2013

Tyvärr är föredragsaftonen tisdagen den 15 oktober 2013 med fil.dr Malte Gasche om SS-organisationen ”Ahnenerbe” och Norden inställd p.g.a. sjukdomsfall. Vi meddelar om nytt datum senare!

Aktuellt