c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit!

26.4.2016

HTFs temanummer 1/2016 om rumslighet under medeltiden har utkommit! I numret lyfter skribenterna fram olika perspektiv på rum och platser i en medeltida kontext. I fokus står toponymer i isländska sagor (Sirpa Aalto), ortnamn skrivna på finska i finländska medeltidsdiplom (Oliver Blomqvist), ljusets och eldens betydelser som gränsmarkörer i Grettis saga (Kirsi Kanerva) och utformningen av slagfältet i Kulikovo som mytiskt landskap (Kati Parppei).

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »