c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

13.12.2015

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny kulturhistorisk forskning om offentlighet, konsumtion, mode, konst och bokliga kulturer på 1700-talet. Fem originalartiklar och två översikter lyfter fram hur klädsel, konstnärlig verksamhet, sällskaplighet, läsning och utbildning formade självuppfattningar och nya former av deltagande. Ett gemensamt tema för artiklarna är sinnesintryckens betydelse för gemenskapskänslor, upplevelser och identiteter. Numret bjuder också på historiografiska och metodologiska reflektioner.
 
Redaktörer för numret är Johanna Ilmakunnas och Charlotta Wolff, som båda arbetar med var sitt kulturhistoriskt projekt finansierat av Finlands Akademi. Därtill medverkar Mikael Ahlund, My Hellsing, Sophie Holm, Petri Karonen, Markku Kekäläinen, Henrik Knif, Päivi Pihlaja, Pernilla Rasmussen, Mona Rautelin, Henrika Tandefelt och Kirsi Vainio-Korhonen.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »