c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

HTF nr 4/2015: Kulturhistoria och 1700-tal – en sinnlig historia

13.12.2015

Temanumret om 1700-talets kulturhistoria, det fjärde och sista numret av HTF:s jubileumsårgång 2015, är på väg! I numret presenteras ny kulturhistorisk forskning om offentlighet, konsumtion, mode, konst och bokliga kulturer på 1700-talet. Fem originalartiklar och två översikter lyfter fram hur klädsel, konstnärlig verksamhet, sällskaplighet, läsning och utbildning formade självuppfattningar och nya former av deltagande. Ett gemensamt tema för artiklarna är sinnesintryckens betydelse för gemenskapskänslor, upplevelser och identiteter. Numret bjuder också på historiografiska och metodologiska reflektioner.
 
Redaktörer för numret är Johanna Ilmakunnas och Charlotta Wolff, som båda arbetar med var sitt kulturhistoriskt projekt finansierat av Finlands Akademi. Därtill medverkar Mikael Ahlund, My Hellsing, Sophie Holm, Petri Karonen, Markku Kekäläinen, Henrik Knif, Päivi Pihlaja, Pernilla Rasmussen, Mona Rautelin, Henrika Tandefelt och Kirsi Vainio-Korhonen.
Bild: Nationalmuseum, Stockholm.

Aktuellt

25.2.2021

15.4.2021 Föredragsafton med Jens Grandell: ”Helsingfors, Finland, Europa. August Schauman som exponent för 1800-talets idélandskap”

Historiska föreningen inbjuder till en föredragsafton med FD Jens Grandell, torsdagen 15 »

25.2.2021

24.3.2021 Vårmöte med föredrag av Aapo Roselius

Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte onsdagen 24 mars 2021 kl. »

27.1.2021

6.2.2021 XXII Finska historiedagarna i Lahtis 2021

Traditionsenligt står Historiska föreningen för det svenskspråkiga programmet under Finska historiedagarna i »