c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstmöte 14.11 2012 med föredrag

2.11.2012

Historiska föreningen sammanträder till stadgeenligt höstmöte onsdagen den 14 november 2012 kl. 17.00 på Vetenskapernas hus. Efter mötet följer föredrag av fil.lic. Jennica Thylin-Klaus om tidig språkplanering i Finland. Mer information under aktuellt program.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »