c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstexkursion 9–11.9.2016

20.5.2016

Höstexkursion 9–11.9.2016
 
Bruk, slott och samlingar i Uppland
 
Höstexkursionen går i år till Sverige, Uppsala och Uppland. I Uppsala får vi ta del av privata visningar samt expertinlägg om Uppsala universitets konstsamling, Augsburgska konstskåpet, anatomiska teatern, universitetsbiblioteket Carolina Rediviva samt domkyrkan. Vi besöker även Linnés hem i Hammarby samt en av Sveriges bäst bevarade 1700-talsmiljöer, Lövsta herrgård och järnbruk. En dag ägnas åt Skokloster barockslott och Gripsholms slott där man bland annat kan se Vasavåningen från 1500-talet, Gustav III:s teater och målningar ur Svenska statens porträttsamling. I samlingen ingår bland annat Erik XIV:s friarporträtt till Elisabeth I av England och regentporträtt från Europas kungahus.
 

SE PROGRAM OCH DETALJER HÄR! 

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2020 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »