c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstens program

7.9.2011

19.10.2011: Höstmöte, föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 19181939

12.11.2011: Det femte Gösta Mickwitz-seminariet: Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

29.11.2011: Vi besöker Finlands nationalmuseum och utställningen Trogna vänner: kungliga hästar och hundar

Mera information följer under höstens lopp! Välkommen!

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »