c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstens program

7.9.2011

19.10.2011: Höstmöte, föredrag av fil. dr Anders Ahlbäck: Manliga erfarenheter och militära minnen: Finlands värnpliktsarmé 19181939

12.11.2011: Det femte Gösta Mickwitz-seminariet: Historiens återkomst i det postsovjetiska Östersjöområdet

29.11.2011: Vi besöker Finlands nationalmuseum och utställningen Trogna vänner: kungliga hästar och hundar

Mera information följer under höstens lopp! Välkommen!

Aktuellt