c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstemöte 26.11.2013, med föredrag, fil. dr Malte Gasche: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945

21.11.2013

Vid föreningens höstmöte tisdagen den 26 november 2012 kl. 17.00 hör vi föredrag av fil. dr Malte Gasche som talar på svenska utgående från sin doktorsavhandling: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945.

Gasche disputerade 2012 vid Humboldt-Universität zu Berlin. Avhandlingen behandlar den av Heinrich Himmler grundade organisationen ”Fädernas arv” och dess verksamhet i Norden och närliggande områden. I avhandlingen undersöker Malte Gasche hur man inom denna organisation av vetenskapsmän uppfattade banden mellan det germanska och det nordiska, samt vilka planer man skisserade upp för en gemensam framtid.

Aktuellt