c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Höstemöte 26.11.2013, med föredrag, fil. dr Malte Gasche: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945

21.11.2013

Vid föreningens höstmöte tisdagen den 26 november 2012 kl. 17.00 hör vi föredrag av fil. dr Malte Gasche som talar på svenska utgående från sin doktorsavhandling: ”Die aktive Germanen sitzen in Nordwesteuropa” – Ahnenerbe och den vetenskapliga insatsen 1942−1945.

Gasche disputerade 2012 vid Humboldt-Universität zu Berlin. Avhandlingen behandlar den av Heinrich Himmler grundade organisationen ”Fädernas arv” och dess verksamhet i Norden och närliggande områden. I avhandlingen undersöker Malte Gasche hur man inom denna organisation av vetenskapsmän uppfattade banden mellan det germanska och det nordiska, samt vilka planer man skisserade upp för en gemensam framtid.

Aktuellt

20.2.2020

Gunnar Mickwitz-fond emottar en donation om 10 000 euro av Birger Mickwitz

Med anledning av att det den 18 februari innevarande år har förflutit »

21.1.2020

17.3.2019 Vårmöte med föredrag av Jeanette Lindblom: ”Bysantinska kvinnor i stadsmiljö från 500- till 700-talet”

  Historiska föreningen r.f. sammanträder till stadgeenligt vårmöte tisdagen 17 mars 2020 »

21.1.2020

19.2.2020 Föredragsafton med Sophie Holm: ”Brådstörta ambassadörer och taktfulla envoyéer”

Tidigmodern diplomatisk kultur och utländska sändebud i Stockholm 1746–1748   Historiska föreningen »