c/o Vetenskapernas hus, Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Historiska föreningen mottar Svenska litteratursällskapets pris

6.2.2015

På Runebergsdagen 2015 tilldelade Svenska litteratursällskapet i Finland Historiska föreningen ett pris om 18 000 euro ur Ragnar, Ester, Rolf och Margareta Bergboms fond.

Prismotiveringen löd: ”Priset tillföll Historiska föreningen för dess nu sekellånga insats till förmån för vårt lands svenskspråkiga historievetenskap och historiekultur. Föreningen har sedan 1916 utgivit Historisk Tidskift för Finland och bedriver parallellt med detta en innovativ föredragsverksamhet, som engagerar historiker och historieintresserade av alla åldrar.”

Aktuellt